Läromedel

Vill du ha hjälp med att jobba med ett entreprenöriellt förhållningssätt i din dagliga undervisning? Våra läromedel utmanar eleverna att ta med omvärlden in i klassrummet.

Ungdom tittar på sin mobil och skriver anteckningar på ett block.

Företagsorientering

Här får elever möjlighet att möta och intervjua företag och företagare, fysiskt eller digitalt, för att ta del av deras erfarenheter, kunskaper och utmaningar.

Världens bästa problemlösare

Världens bästa problemlösare är en tävling för elever i hela grundskolan där elever får hjälpa våra uppdragsgivare att lösa ett verkligt problem.

Ett gäng barn i rörelse står på en gräsmatta, vända mot en lekledare.

Socialt entreprenörskap

Med detta läromedel får högstadieelever planera, genomföra och utvärdera en uppgift som hjälper någon i deras närsamhälle.

Hela Sverige Praoar

Elever runt om i Sverige har skickat in frågor till åtta intressanta personer ur olika branscher. Vi har ställt dessa frågor direkt till yrkespersonerna under en inspelad intervju.

Podverkstan

I Podverkstan får eleverna chansen att skapa och marknadsföra sin egen podcast.

 

Interaktivt studiebesök

Glödande stål, rytande ugnar och vrålande maskiner – direkt i ditt eget klassrum!

Projektbanken

För dig som vill driva ett projekt tillsammans med din klass eller en grupp elever.

Penna och sudd ligger på ett papper med illustration av en glödlampa med ett frågetecken inuti.

Idébanken

I Idébanken hittar du kortare övningar som vässar dina elevers entreprenöriella förmågor.

Snilleblixtarnas läromedel

Snilleblixtarna är ett koncept som uppmuntrar unga elevers intresse för teknik, naturvetenskap, uppfinningar och entreprenörskap.

Tidsresan

I Tidsresan undersöker hur vi kan förstå vår samtid och historia via fotografier.

Spelkort med förmågor – Text

Reflektera över framtidsval med hjälp av våra inspirerande förmågekort.

Spelkort med förmågor – Bilder

Reflektera över framtidsval med hjälp av våra inspirerande förmågekort.

Få tillgång till digitala läromedel och övningar som är lektionsklara!