Vi är Framtidsfrön!

Framtidsfröns mål är att främja samverkan mellan klassrum och omvärld genom entreprenörskap. Det gör vi genom att träffa elever och prata med dem om deras passioner, drivkrafter och förväntningar på framtiden.

Vi erbjuder

  • Utbildningar för hela arbetslag eller enskilda pedagoger. I alla våra utbildningar varvas teori med praktik.
  • Läromedel för pedagoger att använda i sin undervisning – finns nu digitalt och lektionsklart!
  • Skolaktiviteter där vi själva besöker skolor och genomför lektioner och aktiviteter.

Vi underlättar för…

… lärare, SYV och rektorer att arbeta med entreprenörskap i skolan. Genom att vara bryggan mellan klassrummet och omvärlden vill vi bidra till att elever möter omvärlden med självförtroende och med de förmågor som yrkeslivet efterfrågar idag.

Våra läromedel…

…fokuserar på öppna uppgifter med en verklig mottagare utanför klassrummet. Det innehåller komponenter som vässar elevernas förmågor att arbeta i grupp, deras kommunikativa förmågor och utgår ifrån ett upplägg där eleverna är aktiva i och driver sitt eget lärande.

Vanliga frågor