Vi är Framtidsfrön!

Framtidsfröns mål är att främja samverkan mellan klassrum och omvärld genom entreprenörskap. Det gör vi genom att träffa elever och prata med dem om deras passioner, drivkrafter och förväntningar på framtiden.

En kort historia om Framtidsfrön

Framtidsfrön vill bidra till ett hållbart samhälle. Ett samhälle där entreprenörskap är en självklar del i skolans arbete. För oss handlar entreprenörskap om kreativitet, mod och lust att lära. Vi vill att alla unga ska känna lust och motivation att lära för framtiden.

Idag drivs vi som en ideell förening men vi startade i Linköping 2002 som ett EU-projekt med Länsstyrelsen, LO och Svenskt Näringsliv i ryggen. Projektet föddes ur en övertygelse om att entreprenörer formas redan i ung ålder och att ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap bör genomsyra hela skolan. Vi är en inspirerande och driven organisation med genuin entreprenörsanda.

Vi är helt övertygade om att våra inspirerande läromedel och metoder hjälper skolan att arbeta praktiskt med kreativitet, problemlösning, drivkrafter och företagande. En nära samverkan mellan skolan och omvärlden skapar fler unga entreprenörer.

Kort sagt; Vi vill ge unga drivkraft och motivation för framtiden.

Så följer vi läroplanen

Enligt Läroplan för grundskolan (LGR22) ska skolan stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Allt det kan du få hjälp med via Framtidsfrön. Alla våra utbildningar och läromedel har en grund i LGR22 och hjälper dig att uppnå kursmålen.

Vi jobbar mot de globala målen

De globala målen för hållbar utveckling förenar oss i en gemensam handlingsplan för en bättre och mer rättvis värld. För att lyckas krävs att vi vässar våra entreprenöriella förmågor, nu och i framtiden.

Framtidsfrön strävar mot att alla utbildningar, läromedel och aktiviteter som vi utför ska vara kopplade till de globala målen för hållbar utveckling. 

Våra fem grundprinciper

Allt vårt utbildningsmaterial utgår från fem principer som vi ser som centrala för att ge eleverna de bästa möjligheterna att utveckla sina entreprenöriella förmågor. Dessa principer illustreras i Framtidsfröns blomma.

Kreativitet – Vi använder oss av öppna frågor och uppgifter som stimulerar elever att “skapa nytt” inom olika ämnesområden. På så sätt utvecklas elevernas eget tänkande, kreativitet och innovationsförmåga.

Medarbetarskap – Vi tror starkt på att om eleverna får känna att de kan påverka sina skoluppgifter och känna sig som medarbetare i skolan ökar deras engagemang, förståelse och driv till det egna lärandet. Detta har därför en central roll i allt vårt material.

Ämnesövergripande – Arbetslivet ställer krav på individers förmåga att se sammanhang och att lösa problem utifrån ett helhetsperspektiv.Genom att utveckla elevernas förmåga att göra ämnesövergripande kopplingar skapar vi bättre förutsättningarför att möta detta behov och tjänar även in tid för både elever och lärare.

Mod – En av skolans viktigaste uppgifter är att uppmuntra unga människors tro på sina idéer och sin egen förmåga. Genom att erbjuda en arena där elever kan testa, göra fel och göra om formar vi modiga människor. Vågar vi inte göra fel, når vi aldrig fram till nya lösningar.

Omvärld – För att elever ska förstå nyttan av de kunskaper de tillgodogör sig i skolan bör omvärlden involveras tidigt i lärandet. Om eleverna får en verklig mottagare som bryr sig om deras idéer och lösningar blir skolan på riktigt.

Hittar du inte det du sökte?

Kostar det att använda Framtidsfröns material? Hur kommer vår skola igång?

På sidan Vanliga frågor har vi samlat svar på några av de vanligaste frågorna som vi på Framtidsfrön brukar få.