Vi är Framtidsfrön!

Framtidsfröns mål är att främja samverkan mellan klassrum och omvärld genom entreprenörskap. Det gör vi genom att träffa elever och prata med dem om deras passioner, drivkrafter och förväntningar på framtiden.

En kort historia om Framtidsfrön

Framtidsfrön vill bidra till ett hållbart samhälle. Ett samhälle där entreprenörskap är en självklar del i skolans arbete. För oss handlar entreprenörskap om kreativitet, mod och lust att lära. Vi vill att alla unga ska känna lust och motivation att lära för framtiden.

Idag drivs vi som en Ideell förening men vi startade i Linköping 2002 som ett EU-projekt med Länsstyrelsen, LO och Svenskt Näringsliv i ryggen. Projektet föddes ur en övertygelse om att entreprenörer formas redan i ung ålder och att ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap bör genomsyra hela skolan. Vi är en inspirerande och driven organisation med genuin entreprenörsanda.

Vi är helt övertygade om att våra inspirerande läromedel och metoder hjälper skolan att arbeta praktiskt med kreativitet, problemlösning, drivkrafter och företagande. En nära samverkan mellan skolan och omvärlden skapar fler unga entreprenörer.

Kort sagt; Vi vill ge unga drivkraft och motivation för framtiden.

Så följer vi läroplanen

Enligt Läroplan för grundskolan (LGR22) ska skolan stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Allt det kan du få hjälp med via Framtidsfrön. Alla våra utbildningar och läromedel har en grund i LGR22 och hjälper dig att uppnå kursmålen.

Vi jobbar mot de globala målen

De globala målen för hållbar utveckling förenar oss i en gemensam handlingsplan för en bättre och mer rättvis värld. Alla utbildningar, läromedel och aktiviteter som Framtidsfrön utför är kopplade till de globala målen för hållbar utveckling. 

Vi erbjuder

  • Utbildningar för hela arbetslag eller enskilda pedagoger. I alla våra utbildningar varvas teori med praktik.
  • Läromedel för pedagoger att använda i sin undervisning – finns nu digitalt och lektionsklart!
  • Skolaktiviteter där vi själva besöker skolor och genomför lektioner och aktiviteter.

Vi underlättar för…

… lärare, SYV och rektorer att arbeta med entreprenörskap i skolan. Genom att vara bryggan mellan klassrummet och omvärlden vill vi bidra till att elever möter omvärlden med självförtroende och med de förmågor som yrkeslivet efterfrågar idag.

Våra läromedel…

…fokuserar på öppna uppgifter med en verklig mottagare utanför klassrummet. Det innehåller komponenter som vässar elevernas förmågor att arbeta i grupp, deras kommunikativa förmågor och utgår ifrån ett upplägg där eleverna är aktiva i och driver sitt eget lärande.

Hittar du inte det du sökte?

Kostar det att använda Framtidsfröns material? Hur kommer vår skola igång? På sidan Vanliga frågor har vi samlat svar på några av de vanligaste frågorna som vi på Framtidsfrön brukar få.