Nyheter!

Här kommer du hitta nyheter från oss på Framtidsfrön, men också spännande artiklar som berör vår omvärld!

Kungsmarksskolan hittade alternativ till PRAO under pandemin!

På grund av rådande pandemi har förutsättningarna för skolan förändrats på många fronter. En utmaning som skolan ställs inför är hur de ska ersätta den obligatoriska praon för sina elever. Kungsmarksskolan i Munkedal kommun genomförde en ”Arbetslivsvecka” tillsammans med Framtidsfrön under december förra året. Initiativet till Arbetslivsveckan togs av Yvonne Silkehammar, Studie- och vägledare, och…

Läs mer

Stärk elevers delaktighet och inflytande i utbildningen

Skolverket skriver i sin värdegrund att elever har rätt till delaktighet och inflytande i sin utbildning och arbetsmiljö, och att de ska kunna hålla möten och organisera sig. Det bidrar både till skolans utvecklingsarbete och ökar lusten att lära hos eleverna. Detta är något vi på Framtidsfrön lyfter i flera av våra material som exempelvis…

Läs mer

5 (spännande) tips till en lyckad digital PRAO!

I tider då vanlig PRAO inte går att genomföra är en digital variant en spännande ersättare! Att PRAO är en vecka många elever ser fram mot vet vi, men vad kan vi göra för att skapa en positiv upplevelse givet situationen vi befinner oss i? Nedan följer tips på uppgifter som ni kan jobba med…

Läs mer

Unga saknar framtidstro och har sämre självkänsla.

I Ungdomsbarometerns årliga rapport visades det att unga oroar sig för framtiden och färre ser möjligheter att påverka den. Samtidigt skriver Dagens Nyheter om att självkänslan bland unga är lägre idag än på 1980-talet i en studie från Lunds Universitet. Intresset för att leva hälsosamt ökar men det gör även stressen över olika saker i…

Läs mer