Varje läsår inspirerar vi 5 000 pedagoger och 25 000 elever genom våra utbildningar och aktiviteter!

Framtidsfröns mål är att främja samverkan mellan klassrum och omvärld genom entreprenörskap. Det gör vi genom att träffa elever och prata med dem om deras passioner, drivkrafter och förväntningar på framtiden.

Aktuellt

Ett förankrat SYV-arbete genom hela grundskolan

Helena Bäckman jobbar som studie- och yrkesvägledare på Mariebergsskolan i Motala och har arbetat hårt för att få in en röd tråd genom SYV-arbetet. Samarbetet med Framtidsfrön har pågått i över 15 år. Hör henne berätta om hur hon jobbar för att stärka elevernas valkompetens och entreprenöriella förmågor.

Läs hela nyheten

Fria sommaraktiviteter: En språngbräda mot framtiden för unga

Fria sommaraktiviteter genomförs under tre sommarlovsveckor i Åmål. Som en del av programmet fick eleverna med hjälp av Framtidsfrön ge värde för någon annan i närsamhället.

Läs hela nyheten

“Uppdraget har gjort eleverna mer miljömedvetna”

Sex pedagoger från Värmland delar med sig av hur de upplevde projektet “Plast till papp challenge”, vilka förmågor eleverna fått öva på samt vad de hoppas att eleverna tar med sig.

Läs hela nyheten

En hands-on process för framtida förmågor

Eleverna på Dallidens skola i Kil har under våren följt Framtidsfröns fördjupade process av Framtidens förmågor. Här delar elever från klass 5C med sig av sina erfarenheter och tankar om processen.

Läs hela nyheten

Framtidsdagar med fokus på närsamhället

I Åtvidaberg anordnades i veckan två framtidsdagar för årskurs 8 på Alléskolan. Under dessa dagar varvades studiebesök med inspirerande workshops på skolan – allt för att stärka elevernas valkompetens och för att lyfta företagandet på orten.

Läs hela nyheten

Bild med blå platta och text "Låt oss presentera: Vinnarna i världens bästa problemlösare".

Vinnande bidrag i Världens bästa problemlösare!

Låt oss presentera vinnarna i Världens problemlösare, en tävling där elever får lösa verkliga problem från våra samarbetspartners! Detta läsår har över tusen elever från alla delar av Sverige engagerat sig och skickat in bidrag. Läs nyheten för att ta del av motiveringarna.

Läs hela nyheten

Elevarbeten ställs ut under SSA rikskonferens

Framtidsfrön har medverkat i rikskonferensen för Samverkan Skola Arbetsliv (SSA) som gick av stapeln 15-17 maj. Inför konferensen fick cirka 80 klasser lösa ett för evenemanget skräddarsytt uppdrag, och några utvalda bidrag ställdes sedan ut på konferensen.

Läs hela nyheten

Vi erbjuder

Utbildningar för hela arbetslag eller enskilda pedagoger. I alla våra utbildningar varvas teori med praktik.
Läromedel för pedagoger att använda i sin undervisning – finns nu digitalt och lektionsklart!
Elevaktiviteter där Framtidsfrön besöker skolor och genomför workshops och andra aktiviteter.

Förberedande praopaket

Framtidsfrön erbjuder ett digitalt praopaket som förberedelse inför prao eller som komplement till utebliven prao. I paketet ingår lärarfortbildning kring materialet, en elevworkshop och fri tillgång till Framtidsfröns digitala material.

Läromedel

Våra material fokuserar på öppna uppgifter med en verklig mottagare utanför klassrummet. Det innehåller komponenter som vässar elevernas förmågor att arbeta i grupp, deras kommunikativa förmågor och utgår ifrån ett upplägg där eleverna är aktiva i och driver sitt eget lärande.

Utbildningar och aktiviteter

Varför och hur ska jag arbeta med entreprenörskap i skolan i min dagliga undervisning? Vi kommer gärna till just din skola och pratar om våra expertisområden. Vi erbjuder utbildningar och aktiviteter för skolpersonal och för elever i hela grundskolan.

Matris som bedömningsstöd för entreprenöriella förmågor

Att mäta hur pass entreprenöriell en elev är eller hur elevens utveckling ser ut är inte så enkelt. Därför har Framtidsfrön tagit fram ett mätverktyg för att underlätta pedagogernas arbete.

Vår plattform erbjuder lektionsklara uppgifter

Vad sägs om att förbereda dina elever för prao eller studiebesök? Lösa uppdrag från arbetsgivare eller till och med ta in en arbetsplats i klassrummet? Allt det här hittar du i vår plattform!

Hur arbetar Framtidsfrön?

Skolverket har publicerat två reportage om hur vi på Framtidsfrön kan stötta skolan genom utbildningar och aktiviteter. Häng med när Mattias Walan träffar elever och lärare – två exempel på hur vi kopplar skolan till framtid och samhälle och hur vi väcker motivationen hos elever!

Motivation hos elever

Framtid och samhälle – pedagoger

Omdömen

En inblick i livet utanför skolan!

Eleverna får möjlighet att ta del av en inspirerande och engagerad föreläsare som pratar om verkligheten utanför skolan. Lektionens mix av arbetsmarknadskunskap och entreprenörskap där eleverna får möjlighet att reflektera är ett bra komplement till den övriga undervisningen i skolan.

Frida Lagemyr, Studie- och yrkesvägledare, Ekdalaskolan

Nya Skolan i Lilla Edet ger Framtidsfrön betyg 5/5!

Vår workshop med Framtidsfrön var TOPPEN och alla vi, från Förskoleklass till åk 9, tyckte att den var bra. Allt från upplägg, delaktighet, innehåll och genomförande. Hoppas att fler skolor har möjlighet att gå denna Workshop!

 

Kicki Lindh, Specialpedagog, Nya Skolan Lilla

Framtidsfrön kompletterar!

Framtidsfröns insatser är ett väldigt gott komplement till mitt och skolans arbete. Det finns en stor vinst med att föräldrar och elever får samma information kring arbetsmarknaden och det förstärker mitt arbete när flera säger samma sak men på olika sätt. Framtidsfrön är flexibla och lätta att arbeta med och hjälper oss i vårt uppdrag.

Helena Beckman, Studie- och yrkesväglerade, Mariebergsskolan i Motala