Varje läsår inspirerar vi 5 000 pedagoger och 19 000 elever genom våra utbildningar och aktiviteter!

Framtidsfröns mål är att främja samverkan mellan klassrum och omvärld genom entreprenörskap. Det gör vi genom att träffa elever och prata med dem om deras passioner, drivkrafter och förväntningar på framtiden.

Aktuellt

Vad tänker högstadieelever om hållbarhet i industrin?

Vad tänker du på när du hör ordet hållbarhet? Och är det viktigt att en arbetsgivare jobbar med hållbarhet? Vi har ställt frågor till framtidens arbetskraft om deras tankar kring hållbarhet i industribranschen!

Läs hela nyheten

Elever hjälper kommuner med hållbarhet och innovation

Sofia Carlsson är lärare i Arvika och har med sina elever deltagit i ett uppdrag där skolelever engageras i att lyfta fram sin hembygd och komma på innovationer.

Läs nyheten här 

Engagerade elever skapar och säljer egna böcker

I projektet “Skapa en bok” får grundskoleelever i Värmland skapa en helt egen bok. Eleverna är drivande genom hela processen – från idé, innehåll, omslag och slutligen försäljning på Värmlands bokfestival. Initiativet är en uppskattad återkommande aktivitet och hålls nu för sjunde året i rad.

Läs nyheten här

Utomhusporträtt på Anette Tilly. Hon är klädd i dunjacka och college-tröja med Framtidsfrö-pin på, ler in mot kameran.

Välkommen tillbaka till Framtidsfrön Anette!

Anette Tilly har lång erfarenhet av att arbeta på Framtidsfrön. För tre år sedan ville hon prova sina egna vingar och driva ett eget företag. Nu är hon tillbaka på Framtidsfrön och är redo att utveckla arbetet med vårt läromedel Snilleblixtarna.

Läs nyheten här

Framtidsfrön hjälper nyanlända unga in i svensk arbetsmarknad

Med start i ett EU-projekt har Framtidsfrön sedan 2019 erbjudit elevlektioner för utrikesfödda unga för att inspirera dem till att hitta sin egen väg ut i arbetslivet.

Läs nyheten här

Vi erbjuder

Utbildningar för hela arbetslag eller enskilda pedagoger. I alla våra utbildningar varvas teori med praktik.
Läromedel för pedagoger att använda i sin undervisning – finns nu digitalt och lektionsklart!
Elevaktiviteter där Framtidsfrön besöker skolor och genomför workshops och andra aktiviteter.

Förberedande praopaket

Framtidsfrön erbjuder ett digitalt praopaket som förberedelse inför prao eller som komplement till utebliven prao. I paketet ingår lärarfortbildning kring materialet, en elevworkshop och fri tillgång till Framtidsfröns digitala material.

Läromedel

Våra material fokuserar på öppna uppgifter med en verklig mottagare utanför klassrummet. Det innehåller komponenter som vässar elevernas förmågor att arbeta i grupp, deras kommunikativa förmågor och utgår ifrån ett upplägg där eleverna är aktiva i och driver sitt eget lärande.

Utbildningar och aktiviteter

Varför och hur ska jag arbeta med entreprenörskap i skolan i min dagliga undervisning? Vi kommer gärna till just din skola och pratar om våra expertisområden. Vi erbjuder utbildningar och aktiviteter för skolpersonal och för elever i hela grundskolan.

Matris som bedömningsstöd för entreprenöriella förmågor

Att mäta hur pass entreprenöriell en elev är eller hur elevens utveckling ser ut är inte så enkelt. Därför har Framtidsfrön tagit fram ett mätverktyg för att underlätta pedagogernas arbete.

Vår plattform erbjuder lektionsklara uppgifter

Vad sägs om att förbereda dina elever för prao eller studiebesök? Lösa uppdrag från arbetsgivare eller till och med ta in en arbetsplats i klassrummet? Allt det här hittar du i vår plattform!

Hur arbetar Framtidsfrön?

Skolverket har publicerat två reportage om hur vi på Framtidsfrön kan stötta skolan genom utbildningar och aktiviteter. Häng med när Mattias Walan träffar elever och lärare – två exempel på hur vi kopplar skolan till framtid och samhälle och hur vi väcker motivationen hos elever!

Motivation hos elever

Framtid och samhälle – pedagoger

Omdömen

En inblick i livet utanför skolan!

Eleverna får möjlighet att ta del av en inspirerande och engagerad föreläsare som pratar om verkligheten utanför skolan. Lektionens mix av arbetsmarknadskunskap och entreprenörskap där eleverna får möjlighet att reflektera är ett bra komplement till den övriga undervisningen i skolan.

Frida Lagemyr, Studie- och yrkesvägledare, Ekdalaskolan

Nya Skolan i Lilla Edet ger Framtidsfrön betyg 5/5!

Vår workshop med Framtidsfrön var TOPPEN och alla vi, från Förskoleklass till åk 9, tyckte att den var bra. Allt från upplägg, delaktighet, innehåll och genomförande. Hoppas att fler skolor har möjlighet att gå denna Workshop!

 

Kicki Lindh, Specialpedagog, Nya Skolan Lilla

Framtidsfrön kompletterar!

Framtidsfröns insatser är ett väldigt gott komplement till mitt och skolans arbete. Det finns en stor vinst med att föräldrar och elever får samma information kring arbetsmarknaden och det förstärker mitt arbete när flera säger samma sak men på olika sätt. Framtidsfrön är flexibla och lätta att arbeta med och hjälper oss i vårt uppdrag.

Helena Beckman, Studie- och yrkesväglerade, Mariebergsskolan i Motala