Matris som bedömningsstöd för entreprenöriella förmågor

Framtidsfrön har tagit fram en matris med utgångspunkt i EntreComp.

Publicerades den 31 augusti 2023.

Framtidsfrön jobbar med att stärka det entreprenöriella förhållningssättet i grundskolor runtom över hela Sverige. Att mäta eller bedöma hur pass entreprenöriell en elev är eller hur elevens utveckling ser ut är inte så enkelt. Därför har Framtidsfrön tagit fram ett verktyg för att underlätta arbetet.

Verktyget är en bedömningsmatris som togs fram inom i EU-projektet E.S.S.E.N.C.E (Entrepreneurial Skills in Schools Education: Nurturing Citizenship and Entrepreneurship). Den är framtagen med utgångspunkt i EU:s fokusförmågor för entreprenörskap, The Entrepreneurship Competence Framework (EntreComp).

I matrisen presenteras flera entreprenöriella förmågor, så som kreativitet, motivation, ta initiativ och samarbeta med andra. Dessa förmågor kan sedan mätas genom en treskalig progressionsskala. Matrisen ska inte fungera som betygsgrundande underlag, utan mer som stöttning i skolans entreprenöriella arbete eller som stöd för självreflektion till äldre elever.