Hela Sverige Praoar

Elever runt om i Sverige har skickat in frågor till åtta intressanta personer med olika yrken. Vi har dessa och ställt dem direkt till yrkespersonerna under en intervju. Intervjun med frågor och svar i filmformat samt lektionsmaterial kan du nu ta del av på www.helasverigepraoar.se

Ta mig till Hela Sverige Praoar