Spelkort med förmågor – Bilder

Framtidsfrön har tagit fram två kortlekar för att underlätta det entreprenöriella arbetet i grundskolan. Den här kortleken riktar sig till yngre elever, åk F-5. Syftet med spelkorten är att hjälpa eleverna att öka förståelsen för sina egna drivkrafter och intressen. Korten syftar även till att öka elevernas motivation för skolarbetet genom att koppla sina intressen och förmågor till den egna framtiden.

För att kunna göra väl underbyggda val inför framtiden behöver eleverna lära känna sig själva. Oavsett vad de tänkt syssla med i framtiden är det viktigt att de för sig själva identifierar vad de tycker om att göra och vad de är bra på. Det är även viktigt för dem att hitta vad de är mindre bra på och om det finns förmågor som de vill utveckla. Låt kortleken hjälpa er med det arbetet!

Vid beställning av kortlekar ingår en PDF med olika instruktioner på hur kortleken kan användas med elever i klassrummet.