Socialt entreprenörskap

Vill du stärka dina elevers självkänsla och framtidstro? Är du pedagog för elever i högstadiet? Med läromedlet Socialt entreprenörskap tydliggörs kopplingarna mellan skola och arbetsliv och ökar samhörigheten med närsamhället hos eleverna.

Socialt Entreprenörskap i skolan handlar om att göra elever medvetna om att de kan påverka samhället och göra skillnad inom olika områden och målgrupper. När du som pedagog väljer att arbeta med socialt entreprenörskap så möjliggör du för dina elever att stärka förmågor som; att ta initiativ, samarbeta, lösa problem som uppstår längs vägen, känna tillit till sin egen förmåga, se möjligheter, argumentera, påverka närsamhället och känna att de är en röst att räkna med.

Framtidsfrön har tagit fram kopplingar till LGR22 i ämnena Bild, Samhällskunskap och Svenska som du kan hitta längst bak i lärarhandledningen. Det finns så klart fler kopplingar beroende på vad eleverna väljer att genomföra för aktivitet.

Det här läromedlet är ett resultat av ett projekt som Framtidsfrön har genomfört tillsammans med Coompanion och VGR. Projektmålet var att ge elever kompetens kring socialt entreprenörskap samt hur de utifrån sina egna förmågor kan bidra till att förbättra de utmaningar som finns i deras närsamhälle. Läs gärna mer om projektet och ta del av elevernas fina aktiviteter i samhället i länken nedan!

Upplägg

Läromedlet är uppbyggt i flera steg där teori och enskilda övningar varvas med praktiska moment i grupp. I steg 1 – 4 finns det stenciler med övningar som du kan skriva ut och ge eleverna. I steg 5 får du inspiration kring hur eleverna kan presentera sitt arbete.

  • Starta med enkäten för elever.
  • Steg 1 – Vad är Socialt Entreprenörskap?
  • Steg 2 – Enskilda övningar där eleverna lär känna sig själva bättre.
  • Steg 3 – Grupperna skapas och lär känna varandra.
  • Steg 4 – Processen startar från idé till handling.
  • Steg 5 – Visa upp sina arbeten
  • Avsluta med att utvärdera arbetet.

Förberedelser

Förberedelserna består av individuella uppgifter som eleverna ska utföra.

Enkät för elever

Låt eleverna fylla i en enkät med frågor kopplat till Socialt Entreprenörskap och framtiden innan ni startar upp arbetet. Det gör att de får fundera själva i lugn och ro samt får möjlighet att landa in lite i tänket.

Steg 1

I det här steget får eleverna fundera kring vad socialt entreprenörskap egentligen betyder. De får även titta på en film från tillväxtverket som handlar om socialt entreprenörskap.

Ord och begrepp – i den här övningen får eleverna en lista med ord och begrepp kopplade till entreprenörskap som de ska ta reda på vad de betyder.
Socialt företagande – här blir eleverna indelade i grupper och får ta reda på ett företags syfte mål och historik. De delar sedan med sig av sina tankar med en klasskompis.

Steg 2

I det har steget får eleverna enskilda övningar där de lär känna sig själva bättre; vad de tycker är viktigt i livet, vad de är intresserade av och vad de är bra på.

Genomförande

Steg 3

I det här steget skapas grupper och de lär känna varandra.

Brainstorm – i den här övningen får eleverna fundera på vad det är projektet ska handla om och vem som är målgrupp.
Gruppkontrakt – eleverna får skriva ett gruppkontrakt där de bland annat får fundera kring hur de kan ta vara på gruppens gemensamma kompetenser.
Fokusområde – eleverna får se fyra av de globala målen för hållbar utveckling och får välja ett av dem som fokusområde för projektet.

Steg 4

I det här steget ska eleverna planera, presentera och genomföra sin aktivitet.

Aktivitetsplanering – eleverna får börja skapa sin aktivitet som sedan ska genomföras för en målgrupp i närsamhället.
Fota er aktivitet – det är alltid bra att ha foton från förberedelserna eller genomförandet när eleverna sedan ska presentera sitt projekt.

Steg 5

En viktig del i arbetet är att eleverna får visa upp det för omvärlden. Detta sker i steg 5. Bjud in till vernissage: elevernas familjer, andra klasser, skolpersonal, kommunen och företag som har sponsrat. Ring den lokala tidningen så att de kommer dit och intervjuar eleverna och gör ett reportage om deras fina arbete.
Se om ni kan få ställa ut på biblioteket eller i något köpcentrum.

Utvärdering

Som alltid vid avslutat arbete så är det fint att knyta ihop säcken. Här ställer vi frågor som kopplar an till enkäten eleverna fyllde i innan ni startade arbetet. De får berätta vad som varit roligast med arbetet, svårast och vad de har lärt sig.