Snilleblixtarnas läromedel

Snilleblixtarna är ett koncept som uppmuntrar unga elevers intresse för teknik, naturvetenskap, uppfinningar och entreprenörskap. Snilleblixtarna utgår ifrån en innovationsprocess, som syftar till att ge eleverna utrymme att prova sin uppfinningsrikedom. På den här sidan hittar du uppgifter med tillhörande lärarhandledning kopplade till Snilleblixtkonceptet som går att utföra i klassrummet. Uppgifterna är uppdelade i F-3, 4-6 och tillsammansprojekt – uppdrag som kan göras över klass- och årskursgränser.

Snilleblixtprocessen

Uppgifter för F-3

Skapa minisar (F-1)

I det här uppdraget får eleverna använda sin kreativitet till att återbruka udda sockor och vantar och göra “minisar”.

Baka en tårta

I det här uppdraget får eleverna lära sig om olika redskap i köket, förstå varifrån ingredienser kommer ifrån och sedan prova att baka en egen tårta.

Hävstångseffekten

Här får eleverna lära sig hur en enkel mekanism som en hävstång kan ha stor användning i vardagen.

Hjulets uppfinning

Här får eleverna utforska runda föremål och få en förståelse för hur en så betydelsefull uppfinning som hjulet har påverkat samhället. De får även bygga ett eget fordon!

Människans uppfinningar

Här får eleverna utforska olika uppfinningar genom tiderna som varit betydande för mänskligheten.

Skapa återuppfinningar

Här får eleverna prova att skapa något nytt av saker som inte längre används. Till den här uppgiften behövs diverse skräp som eleverna får pyssla med. Ta det som finns tillgängligt!

Skapa en lek

Eleverna får utforska lekar som barn lekte förr i tiden och får också komma på en helt egen lek.

Skapa en leksak

I den här uppgiften får eleverna lära sig om hur leksaker har sett ut genom tiderna. Sedan får de prova att själva uppfinna en egen leksak.

Skapa luftfarkoster

Här får eleverna lära sig om hur vi kan transporteras i luften och de får skapa sina egna luftfarkoster.

Uppgifter för 4-6

Bygg ett fordon

Vi gör en utställning och/eller ett race med vackra/galna/snabba landfarkoster.  

Reservjord funnen

Vad ska vi tänka på, nu när vi vet det vi vet och har fått chansen att skapa en ny värld? Vad tar vi med till den nya världen? Vad lämnar vi kvar?  

Hemligt kodspråk

Här får eleverna göra en social uppfinning, nämligen skapa ett hemligt skriftspråk.

Kommunicera utan täckning

Här får eleverna analysera en problemsituation och hitta förslag till lösningar och fundera på olika sätt att nå fram med budskap över stora avstånd.

Bygg en bro

Eleverna får bygga en bro som fyller ett syfte och kan hålla för ett givet föremål och vikt när det står mellan två bord.  

Bygg en båt

Här får eleverna lära sig om hur vi kan transporteras på och i vatten och de får skapa sina egna båtar.

Tillsammansprojekt

Tillsammansprojekt är uppdrag som oftast kräver lite mer tid och resurser, och som med fördel kan genomföras över klass- och årskursgränser. Ta gärna hjälp av materialet på sidan Projektbanken, där finns gott om material för pedagoger som ska driva ett projekt tillsammans med sin klass eller en grupp elever.  

Anordna en loppis

Låt hela skolan eller de klasser som vill/har möjlighet anordna en stor loppis eller bytardag på skolan!

Skapa ett instrument

I det här projektet får eleverna hjälpas åt att skapa egna instrument och sätta ihop en show.

Snilleblixtmässa

Låt de äldre eleverna vara med och arrangera en Snilleblixtmässa för att visa upp vad skolans elever har uppfunnit.