Innovation och teknik – Snilleblixtarna

Snilleblixtarna är ett koncept som uppmuntrar unga elevers intresse för teknik, naturvetenskap, uppfinningar och entreprenörskap. Genom att själv komma på tekniska uppfinningar och andra innovationer stimuleras elevernas kreativitet, nyfikenhet och lust att lära. Med ett enkelt entreprenöriellt förhållningssätt ges eleverna möjlighet att själva påverka sitt lärande på ett spännande sätt, vilket leder till mer motivation och engagemang.

Snilleblixtprocessen

Till dig som pedagog

Konceptet riktar sig till pedagoger som arbetar med årskurs F-6 eller fritids. För att enkelt kunna förstå och jobba med Snilleblixtarna erbjuder Framtidsfrön en halvdags introduktionsutbildning där vi går igenom Snilleblixtprocessen i sin helhet. I utbildningen får pedagogen tydliga redskap för att kunna stötta elevers förmåga att tro på sig själva och sina idéer, förmågan att utforska omvärlden, lösa problem samt praktiskt tillämpa sina kunskaper och sin fantasi för att förverkliga idéer och drömmar. Med stöd av tydliga lärarhandledningar och övningar kan sedan konceptet utövas på egen hand ute i klassrummen.

Bokning av utbildning

Varmt välkommen att kontakta oss via info@framtidsfron.se för att ta reda på mer eller för att skräddarsy den utbildning eller workshop ni söker. Priset kan variera beroende på utbildningens omfattning.

Till dig som företagare

Vill du vara med att uppmuntra unga elever till att våga prova sina egna idéer, intressera sig för teknik och öva upp deras entreprenöriella förmågor? Snilleblixtarnas långsiktiga mål är att fler barn ska intressera sig för och välja tekniska linjer på gymnasie- och högskolenivå, vilket är av stor vikt för att kompetensförsörja svensk industri och andra delar av samhället.

Som företag finns det många sätt att samarbeta med oss. Har du material över som elever kan få använda till sina uppfinningar? Behöver du elevernas hjälp att komma på uppfinningar? Eller vill du vara med och arrangera en mässa för eleverna där de får presentera sina uppfinningar? Kontakta oss på info@framtidsfron.se för att diskutera samarbetsmöjligheter!

Snilleblixtprocessen

Snilleblixtarna utgår ifrån en innovationsprocess, som syftar till att ge eleverna utrymme att prova sin uppfinningsrikedom. Under utbildningen går vi igenom varje del av processen i sin helhet, men här följer en kort sammanfattning:

 1. Undersöka
  Eleverna får undersöka vad det finns uppfinningar runtomkring oss och hur de fungerar. De väljer ut en produkt och undersöker hur den fungerar, vilket behov den löser och vilket material den innehåller.
 2. Klura
  Här väcks fantasin och skaparglädjen hos eleverna. Låt eleverna prova att plocka och skruva isär saker, titta hur de ser ut inuti och sedan uppfinna något helt nytt.
 3. Bygga
  Nu får eleverna börja bygga modeller av sina idéer. Här är fokus på kreativitet och de eventuella justeringar som sker när vi går från teori till praktik. 
 4. Visa upp
  Arrangera en utställning/vernissage där eleverna får möjlighet att visa upp sina innovationer för omvärlden.
 5. Sortera
  Eleverna får sortera allt resterande material som blir över. Delar av det kan sparas för att användas till nästa innovationsresa, delar kan skänkas vidare eller sorteras i återvinningen.

Snilleblixtarnas läromedel

Utöver med Snilleblixtprocessen finns en rad olika fristående uppgifter som pedagoger kan utföra i klassrummet tillsammans med sina elever. Uppgifterna uppmuntrar och utvecklar elevernas naturliga nyfikenhet, kreativitet och uppfinningsrikedom.