Projektbanken

Projektbanken riktar sig till hela grundskolan och underlätta för dig som pedagog att driva ett projekt tillsammans med din klass eller grupp elever.  

Här får du möjlighet att på ett enkelt sätt följa en arbetsgång som leder er från start till mål. Du väljer om du vill arbeta efter grundstrukturen som består av fyra delar eller om du vill plocka ut och använda enskilda övningar.

Vissa övningar är anpassade för yngre och vissa för äldre elever. Det framgår i beskrivningen av övningen.

Förstudie – Vad ska vi göra?

Vem är vad?

En rolig övning för yngre elever inför gruppindelningar

Vem är vad?

En övning för äldre elever om olika personligheter

Brainstorming

En övning för att få fram nya produkter och tjänster

SWOT

En övning för att hitta styrkor och svagheter.

Tidsplan

Ett hjälpmedel för att planera sina aktiviteter.

Pitch

Hur gör man när man ska sälja in en idé?

Projektplanering – Hur ska vi göra?

Gruppkontrakt

Tips på vilka regler man kan ha i en grupp och hur de ska följas.

Prissättning

Hur bestämmer man ett pris för en vara eller tjänst

Rollspel

Förbered dig inför det viktiga mötet eller samtalet

Genomförande – Nu gör vi det!

Reklamkampanj

Vad är en reklamkampanj och hur skapar man en?

Presentation

Konkreta tips för att göra en presentation så bra som möjligt

Utvärdering – Hur gick det?

Självskattning

Utvärdering kring den egna insatsen i grupparbetet

2 stars & 1 wish

En enkel utvärdering för en formativ bedömning