Interaktivt studiebesök

Glödande stål, rytande ugnar och kolossala maskiner – direkt i ditt eget klassrum! Det kan grundskoleelever i hela landet uppleva från och med nu.

Nu lanserar vi ett interaktivt studiebesök! I Framtidsfröns plattform kan eleverna besöka ett stålföretag och lära sig mer om olika yrken samtidigt som eleverna får lösa kluriga och roliga uppgifter som är kopplade till verkliga utmaningar som yrkesverksamma ställs inför.

Interaktiva studiebesök är ett Vinnovafinansierat projekt – Framtidens medarbetare i dagens stålindustri är en del av innovationsprogrammet Metalliska material och syftar till att försöka hjälpa till att stärka upp kompetensförsörjningen inom metallindustrin.

Läs mer om projektet här.