Filmverkstan

NYTT LÄROMEDEL TILL HÖSTEN! Vi är så spända att få dela vårt nya läromedel med er. Vi kommer att publicera den i mitten av augusti, men här kommer en kort sammanfattning:

Säg det med en film! I filmverkstan får elever producera, filma och klippa en egen film. Läromedlet går att använda som en fristående övning, eller som exempelvis en presentation för en redan inplanerad uppgift.

Gör något nytt med din klass! Genom att skapa filmklipp får eleverna arbeta med hela processen från idé till färdig produkt. De får öva på att formulera budskap, skriva manus och använda teknisk utrustning. Svårighetsgraden på uppgiften kan lätt anpassas till elevernas mognad. 

Läromedlet stärker elevernas valkompetens genom att de får en inblick i olika medieyrken. Det finns även möjlighet att koppla in omvärlden i filmskapandet. Det är bara ni som sätter gränserna!