Företagsorientering

Med hjälp av Företagsorienteringen får elever möjlighet att möta och intervjua företag och företagare, fysiskt eller digitalt, för att ta del av deras erfarenheter, kunskaper och utmaningar. Eleverna för förberedande uppgifter och uppmanas efteråt att förmedlar sedan vad de lärt sig till klasskamraterna.

Företagsorienteringen kan ses som alternativ till prao men också som grundande komplement till vanlig prao.

Företagsorienteringen består av fyra delar, där varje del innehåller uppgifter som eleverna ska lösa. Vi erbjuder 13 olika övningar i Företagsorienteringen som ni själva kan välja bland. Här nedan följer ett förslag som innefattar fem lektioner.

Förslag på lektionsupplägg


Lektion 1:

20 min digital introduktion med Framtidsfrön 

Uppgift: Vad finns det för företag i kommunen – inventering utifrån olika branscher 


Lektion 2:

Uppgift: Social kompetens– detta pratas det mycket om på alla arbetsplatser, men vad innebär det? 

Uppgift: Boka ditt besök – bestäm vilket företag ni vill ha kontakt med och hur ni ska går till väga för att boka möte 


Lektion 3:

Uppgift: Inför besöket – eleverna förbereder detaljer kring besöket 

Uppgift: Research om företaget – eleverna söker så mycket fakta de kan om företaget. 

Uppgift: Frågor till företaget – skriv ned alla de frågor ni vill ha svar på. 

BESÖKET/INTERVJUN – sker när möjlighet ges i schemat 


Lektion 4:

Uppgift: Redovisa – planera hur ni ska redovisa för klassen 


Lektion 5:

Redovisning – redovisa inför klassen eller lägg upp på vår framtidsfröblogg


Är du nyfiken på hur plattformen ser ut och fungerar? Titta på filmen nedan

Läromedlet finns tillgängligt i vår plattform!