Företagsorientering

Med hjälp av företagsorienteringen får elever möjlighet att möta och intervjua företag och företagare, fysiskt eller digitalt, för att ta del av deras erfarenheter, kunskaper och utmaningar. Eleverna får förberedande uppgifter och uppmanas efteråt att förmedla vad de lärt sig till sina klasskamrater.

Företagsorienteringen kan ses som alternativ till prao men också som grundande komplement till vanlig prao.

Företagsorienteringen består av fyra delar, där varje del innehåller uppgifter som eleverna ska lösa. Vi erbjuder 13 olika övningar som ni själva kan välja bland. Här nedan följer ett förslag som innefattar fem lektioner.

Förslag på lektionsupplägg


Lektion 1:

20 min digital introduktion med Framtidsfrön.

Uppgift: Vad finns det för företag i kommunen? – Inventering utifrån olika branscher.


Lektion 2:

Uppgift: Social kompetens – detta pratas det mycket om på alla arbetsplatser, men vad innebär det? 

Uppgift: Boka ditt besök – bestäm vilket företag ni vill ha kontakt med och hur ni ska går till väga för att boka möte.


Lektion 3:

Uppgift: Inför besöket – eleverna förbereder detaljer kring besöket.

Uppgift: Research om företaget – eleverna söker så mycket fakta de kan om företaget. 

Uppgift: Frågor till företaget – eleverna skriver ned alla frågor de vill ha svar på. 

BESÖKET/INTERVJUN – sker när möjlighet ges i schemat 


Lektion 4:

Uppgift: Redovisa – planera hur ni ska redovisa för klassen.


Lektion 5:

Redovisning – redovisa hur företagsorienteringen har gått inför klassen.


Är du nyfiken på hur plattformen ser ut och fungerar? Titta på filmen nedan

Läromedlet finns tillgängligt i vår plattform!