Företagsorientering

Med hjälp av Företagsorienteringen får elever möjlighet att möta företag och företagare, fysiskt eller digitalt, för att ta del av deras erfarenheter, kunskaper och utmaningar. Eleverna förmedlar sedan vad de lärt sig till klasskamraterna genom att på ett kreativt och inspirerande sätt presentera sina insikter med hjälp av tekniker som används i arbetslivet idag.

Ökad samverkan mellan samhälle och klassrum skapar möjligheter för eleverna att tidigt utveckla sina skapande drivkrafter, utforska sina entreprenöriella förmågor och få en förståelse för vilka krav som arbetslivet ställer på individen. Det ger även möjligheter för skolan att vara relevant och uppdatera elevernas färdigheter i takt med att arbetslivet förändras.

Företagsorienteringen består av fyra delar, där varje del innehåller uppgifter som eleverna ska lösa:

  • Gemensam grunddel om arbetsliv, företag och självreflektion
  • Vägen till ditt företagsbesök
  • Gruppfördjupning om ett företag
  • Uppvisande av resultat

Är du nyfiken på hur plattformen ser ut och fungerar? Testa en uppgift från Företagsorienteringen här nedan!

Testa en uppgift

Läromedlet finns tillgängligt i vår plattform!