Företagsorientering

I Företagsorienteringen får elever chans att besöka företag och företagare för att ta del av deras erfarenheter, kunskaper och utmaningar. Eleverna förmedlar sedan vad de lärt sig till klasskamraterna genom att på ett kreativt och inspirerande sätt presentera sina insikter med hjälp av tekniker som används i arbetslivet idag.

Med ökad samverkan mellan samhälle och klassrum skapas möjligheter för eleverna att tidigt utveckla sina skapande drivkrafter, utforska sin entreprenöriella förmåga och få en förståelse för vilka krav som arbetslivet ställer på individen. Det ger även möjligheter för skolan att vara relevant och uppdatera elevernas färdigheter i takt med att arbetslivet förändras. 

Företagsorienteringen består av fem delar, där varje del innehåller uppgifter som eleverna ska lösa:

  • Introduktion
  • Värma upp
  • Orientera
  • Förmedla
  • Orientera mera.

Är du nyfiken på hur plattformen ser ut och fungerar? Testa en uppgift från Företagsorienteringen här nedan!

Testa en uppgift

Läromedlet finns tillgängligt i vår plattform!