Elever hjälper kommuner med hållbarhet och innovation

Sofia Carlsson delar med sig av sina erfarenheter av att lösa ett skarpt uppdrag tillsammans med sina elever.

Publicerat den 24 november 2023.

Sofia Carlsson är lärare på Dotteviksskolan i Arvika och har med sina elever i årskurs 5 deltagit i ett uppdrag tillsammans med Westra Wermland Innovation Week, en plattform med syfte att belysa, sprida och inspirera till innovationer i västra Värmland. Genom samarbetet med Framtidsfrön engageras skolelever i att lyfta fram sin hembygd och komma på innovationer, med en speciell vinkling mot hållbarhet i linje med de globala målen.  

Initiativet är en del av Projektet ‘’Utvecklingskontor västra Värmland”, en satsning av flera kommuner för att göra västra Värmland mer attraktivt. Elevuppdraget gick ut på att de skulle skapa korta filmer där de, utifrån deras perspektiv, lyfter fram fördelar med att bo och arbeta i sin hembygd. Därefter skulle de komma på och beskriva en framtida innovation som skulle kunna förbättra kommunen utifrån de globala målen för hållbarhet. Läs mer om projektet “Utvecklingskontor västra Värmland” här. 

Sofia Carlsson, lärare på Dotteviksskolan fick reda på uppdraget via skolans rektor och valde att delta med sina elever i årskurs fem. Hon valde att dela uppdraget i tre delar. I första lektionen fick eleverna fundera på varför det är bra att bo i Arvika och på den andra lektionen fick de en genomgång av de globala målen för hållbarhet. I sista delen fick eleverna jobba med att ta fram sina innovationer.  

–  Eleverna hade väldigt roligt! Det var en elev som tyckte att det var det roligaste de hade gjort i skolan. De var väldigt drivna och tillsammans jobbade vi fram ett manus för filmerna utifrån deras innovation. Så de var ju helt otroliga, säger Sofia. 

Kontakt med omvärlden stärker innovationen

Som en del av uppdraget fick eleverna se en inspelad hälsning från Björn Arvidsson, projektledare för Westra Wermland Innovation Week, och de fick även vara delaktiga i mejlkonversationen mellan Sofia och Framtidsfrön.  

– Eleverna blev väldigt imponerade när de fick se Björns hälsning, och stolta när de fick läsa mejlsvar från er på Framtidsfrön. Det blir mer verkligt när eleverna får se det med egna ögon, istället för att jag skulle återberätta det. 

Sofia reflekterar vidare om att ta in omvärlden i skolan, och menar att det kommer att behövas mer i framtiden, för att göra eleverna mer motiverade i skolarbetet.  

– Skolan är ju en väldigt sluten miljö på ett vis. Det är mycket vi gör som är bra, men vi behöver samverka mer med andra aktörer för att eleverna ska få en bättre verklighetsuppfattning. På så sätt få de ju också kontakt med fler yrkesroller, vilket gör att de ökar sin valkompetens inför framtiden. 

Innovationer som engagerar 

Klassen delades upp i två grupper för att jobba med uppdraget. En av grupperna uppfann en robot som samlar in skräp som omvandlas till pengar och sedan skänks till de fattiga i samhället. En annan grupp fokuserade på att inkludera fler i samhället och skapade en höj-och sänkbar rullstol. Engagemanget var det ingen brist på, menar Sofia. 

– En grupp ville vara utklädda till ryttare, så de tog själva med sig utklädnad och gick verkligen in i karaktär under filminspelningen. Klassen är verkligen tacksam på det sättet, de vill mycket och tycker det är kul att göra såna här grejer. 

Ett av målen med uppdraget var att eleverna skulle öva på entreprenöriella förmågor, så som kreativitet, samarbete och problemlösning. De fick jobba med en uppgift utan ett färdigt svar, något som det borde finnas mer av i skolan, enligt Sofia. 

– Vi är väldigt noggranna med att allt vi gör ska vara kopplat till diverse kursplaner, men det finns ju flera delar i de första kapitlen i läroplanen som handlar om lustfyllt lärande och fantasi, och det är ju minst lika viktigt att ta med, om inte viktigare. 

Öva tålamod i en allt snabbare värld 

I en värld som går i en allt snabbare takt är det också viktigt att öva på uthålligheten, och att belöningen för en ansträngning inte alltid kommer med en gång. 

– I det här uppdraget skulle eleverna göra ett filmklipp, men för att ta sig dit behövde de först göra massa andra saker, så som att samla in kunskap, skriva manus, läsa på om innovationer och komma på egna. Att bryta upp uppgiften och sätta delmål är en viktig lärdom att ta med sig in i framtiden, inte minst när de ska börja söka jobb.  

När filmklippen var färdiga skickades de in till Framtidsfrön och några av bidragen valdes ut och publicerades sedan på Westra Wermland Innovation Weeks hemsida.  

– Den här uppgiften har varit väldigt självmotiverande. Jag behövde aldrig gå in och försöka få igång dem, utan de drev på själva hela tiden. Jag uppskattade även att få in de globala målen på ett enkelt sätt, och att de får tänka helt fritt kring deras innovationer. 

Fortsatt kontakt med lokalt näringsliv 

Sofia är väldigt nöjd med uppdraget, och hoppas kunna göra liknande uppgifter i framtiden. För att ytterligare öka motivationen tror hon att ett skolbesök från någon i det lokala näringslivet hade varit uppskattat. 

– Jag hoppas att eleverna känner sig mer säkra kring de globala målen, och känner att Arvika är en plats som de vill bo och arbeta på även i framtiden. Jag har lärt mig att ge eleverna mer frihet i vissa arbetsuppgifter, våga släppa på kontrollen och att inte vara rädd för att sätta lite snävare tidsbegränsningar åt eleverna, avslutar Sofia.