Innovation i skolan stärker västra Värmlands framtid

Björn Arvidsson har drivit ett projekt som ska göra västra Värmland mer attraktivt.

Publicerat den 27 oktober 2023.

Björn Arvidsson, ledde projektet “Utvecklingskontor västra Värmland”, en satsning av flera kommuner för att göra västra Värmland mer attraktivt. Genom samarbetet med Framtidsfrön engageras skolelever i att tänka innovativt kring sin hembygd, med en speciell vinkling mot hållbarhet i linje med de globala målen. 

Björn Arvidsson arbetar på näringslivskontoret i Arvika och han har under de senaste två åren lett “Projektkontor Västra Värmland”, som är ett initiativ av kommunerna Arvika, Årjäng, Eda och Torsby. Projektet är en kraftsamling med mål att stärka näringslivet och göra västra Värmland till en attraktiv plats att bo, leva och verka på.  

–  Vi behöver hitta nya sätt att arbeta, inspirera och samverka. För att bidra till det arbetet startades förra hösten plattformen Westra Wermland Innovation Week i syfte att belysa, sprida och inspirera till innovationer i västra Värmland, berättar Björn. 

För att göra barn och unga delaktiga i innovationsveckan inleddes ett samarbete med Framtidsfrön, som i höst för andra året i rad arrangerar ett uppdrag för elever i årskurs 4-6 i Arvika, Årjäng och i år även Eda kommun.  

–  Vi ville involvera våra unga medborgare i innovationsveckan och skapa en plats där deras idéer och förslag kunde lyftas fram, och där har Framtidsfrön varit ett perfekt komplement och en bra samarbetspartner, säger Björn.  

Entreprenörskap inspirerar till innovation

För att skapa ett innovationsrikt samhälle behöver vi öva upp entreprenöriella förmågor redan tidigt i skolan. Viktoria Grönkvist är projektledare på Framtidsfrön och har varit med och skapat uppdragen till eleverna.  

– I det här uppdraget får eleverna öva på att reflektera, vara kreativa, lösa problem, samarbeta och förbättra sin digitala kompetens, säger Viktoria. 

Uppdraget går ut på att eleverna ska lyfta fram fördelar med att bo och arbeta i sin hembygd och beskriva en framtida innovation som bidrar till minst ett av de globala målen för hållbarhet. Lösningen ska presenteras i filmformat, där de själva får filma och klippa ihop videon. Temat för årets innovationsvecka är hållbarhet. 

– Vi hoppas att både lärare och elever har tyckt att det har varit ett spännande och kreativt uppdrag som fört med sig bra diskussioner, framtidstro och att elever känner att de fått med sig kunskap om utmaningar och möjligheter kopplade till agenda 2030. Efter att jag fått ta del av elevernas filmer ser jag vilka innovationsrika elever det finns i västra Värmland, säger Björn.  

Unga medborgares åsikter är viktiga

Ett arbetsområde i projektet har varit att hitta sätt och strategier för att skapa en stolthet och framtidstro hos medborgarna till platsen de bor på. Det är viktigt att barn och unga upplever att deras hembygd är en plats som de är stolta över, tycker om och vill stanna kvar på. Och väljer de att lämna så ska de göra det med en känsla av att det är en plats som de gärna återvänder till, menar Björn. 

–  Framtidsfröns elevuppdrag har varit ett sätt att involvera våra unga medborgare i det arbetet och hjälpt oss att synliggöra vårt område och lyfta de positiva delarna i alla kommuner. 

Björn Arvidsson.

En viktig del i Framtidsfröns värdegrund är att stärka samverkan mellan skola och omvärld. När elever får jobba med en uppgift som har en verklig mottagare i näringslivet ökar deras motivation och förståelse för närsamhället. När Björn själv får reflektera över sin skoltid verkar just kontakten med omvärlden ha gjort ett starkt intryck. 

– När jag gick i skolan hade jag många kompisar vars föräldrar var lantbrukare och mina kompisar fick hjälpa till med det arbetet. Det adderade en annan omvärldsdimension och förståelse än min egen, som mest bestod av hockey och fotboll. Via mina kompisar fick även jag lära mig om lantbrukets cykler och vad som görs under de olika årstiderna. Bara av det kan vi dra slutsatsen att kunskap och erfarenhet har fler inhämtningsområden än bara i skolan. 

Kompetensförsörjning är utmaning framåt 

“Utvecklingskontor västra Värmland” är nu i sin avslutningsfas, men arbetet med näringslivets utmaningar fortsätter. Fokus framöver kommer att ligga på kompetensförsörjning och att lösa den kommande krisen, som handlar om att personer går i pension i högre takt än det kommer in ny arbetskraft. 

– Vi befinner oss rent geologiskt i en position där det är en stor konkurrens om arbetskraft, samtidigt som vi har en industri och många skogsnära verksamheter som går väldigt bra. Nä vi har stora bolag som Volvo och Thermia som mer eller mindre vill fördubbla sin kapacitet blir det på lång sikt inte hållbart.  

Att nå dit kräver strategiskt samarbete mellan kommun och näringsliv, och att få invånare att vilja bo kvar, menar Björn. 

– Det handlar bland annat om att arbeta för att få fler att stanna kvar och se möjligheterna på hemmaplan, locka hit individer och familjer som vill göra livsstilsförändringar och vara en attraktiv plats för hemvändare, avslutar Björn. 

Sammanfattningsvis har Westra Wermland Innovation Week blivit ett verktyg för att engagera elever i att tänka kreativt om sin hembygd och inspirera till framtida innovationer. Det är en del av en bredare satsning för att stärka västra Värmland och göra det till en attraktiv plats att bo och arbeta på. Genom att främja kreativitet och innovation hoppas Björn på en ännu ljusare framtid för denna vackra del av Sverige.  

Framtidsfrön följer utvecklingen i västra Värmland med intresse och ser fram emot möjligheten att fortsätta samarbetet med Westra Wermland Innovation Week även nästa höst. Vill du veta mer om innovationsuppdraget, eller vill skapa ett eget, skräddarsytt skarpt uppdrag i din kommun? Tveka inte att höra av dig till oss!