Uppdaterat läromedel stimulerar elevers innovation

Snilleblixtarna är ett koncept för elever i åk F-6 som uppmuntrar deras teknikintresse och uppfinningsrikedom.

Publicerat den 14 augusti 2023.

I början av pandemin tog Framtidsfrön över konceptet Snilleblixtarna – ett läromedel för unga elever som uppmuntrar deras intresse för teknik, naturvetenskap och uppfinningsrikedom. Nu har vi uppdaterat och förfinat materialet med vårt entreprenöriella fokus. Ta del av materialet redan idag!

Konceptet innehåller en halvdagsutbildning med Framtidsfrön där vi går igenom processen i sin helhet och kopplar det till skolans verksamhet. Utbildningen ger dig som pedagog redskap för att stötta elevers entreprenöriella förmågor och uppfinningsrikedom. Med stöd av tydliga lärarhandledningar och övningar kan sedan konceptet utövas av pedagoger på egen hand ute i klassrummen. Uppgifterna uppmuntrar och utvecklar elevernas naturliga nyfikenhet, kreativitet och uppfinningsrikedom.

Boka in en halvdagsutbildning eller kika på uppgifterna redan idag!