Tack Malmö och Innocarnival!

I November var Framtidsfrön i Malmö och träffade elever och skolpersonal under Innocarnival – ett skolutvecklingsprojekt som riktar sig till barn och unga i Malmö. Genom att delta i projektet blir barn i förskola och grundskola samt gymnasiet insatta i Agenda 2030 och utvecklar innovationer som svar på globala och regionala utmaningar.

Under två lektionspass har elever i Malmö tillsammans med Framtidsfrön arbetat med att reflektera kring sina förmågor och vilka förmågor de vill utveckla inför framtiden under Framtidens Förmågor – en energifylld lektion fylld av reflektion, praktiska övningar och strategiskt tänk inför framtiden. Hur kommer samhället fungera, vilka yrken är borta och vilka förmågor tror forskarna kommer bli ”heta” framöver?

InnoCarnival har sedan 2014 engagerat 10 000 barn och unga med drömmar och visioner om framtiden. De har samlats på innovationskarnevaler och för jurygrupper stolt presenterat finurliga lösningar och innovationer som kan bidra till de globala målen och Agenda 2030 (globalamalen.se). Politiker, företagare och andra besökare i alla åldrar har imponerats av innovationer som kan hjälpa forskare att bättre förstå hur människor kan leva under vatten, produkter som kan bidra till säker hygien för miljontals människor som saknar tillgång till vatten, och nya tjänster som bidrar till ökad psykisk hälsa.

Framtidsfrön har nu under December månad tillsammans med skolorna påbörjat arbetet med Skarpa Uppdrag och det uppdrag som tagits fram tillsammans med samarbetspartnern Embracer Group – “Vi vill ha din hjälp med att ta fram ett tv-spel som får människor att minska sina dagliga utsläpp och bidra till en bättre miljö!”

  • Hur skulle spelet i sig kunna lära spelaren hur hen ska minska sina utsläpp?
  • Kan det kopplas någon form av miljöprestation för att man ska komma vidare i spelet?

Lösningen på uppdraget ska presenteras under Innocarnivals avslutande innovationskarneval. Karnevalen är en spektakulär mötesplats för lärare, barn och elever i förskola, grundskolan och gymnasiet, skolledare och tjänstemän inom utbildningsområdet. Evenemanget är öppet och gratis för alla – Vi ses väl där!