“Ett roligt och lärorikt projekt som engagerade eleverna”

Pedagogerna Helena, Jessica, Johanna och Helena arbetar i Hagfors och har med sina elever deltagit i Framtidsfröns skarpa uppdrag “Välj vården”. Här delar de med sig av några erfarenheter och lärdomar av projektet! 

Läs mer

Här hittar du Framtidsfrön under VT 2024

Framtidsfrön kommer att delta i en rad olika mässor och inspirationsdagar under våren, bland annat Yrkes-SM, LäroMedias inspirationsdagar och SSA-rikskonferens. Se den fullständiga listan här!

Läs mer

Innovationsprojekt för elever i årskurs F-6

Nu söker vi lärare i åk F-6 i Östergötland och som vill engagera sina elever i ett innovationsprojekt! Genom Snilleblixtmetoden får eleverna öva på förmågor som kreativitet, problemlösning och initiativtagande. Klassen bjuds sedan in till Framtidsfröns Snilleblixtmässa, där eleverna får visa upp sina uppfinningar. Anmälan och deltagandet är gratis! 

Läs mer

Elevuppdrag för att locka fler till vårdyrken

Hur jobbar egentligen en undersköterska, och varför ska man jobba som vårdare? För att locka fler personer till vård- och omsorgsnära yrken fick femteklassare i Hagfors kommun skapa inspirationsfilmer om olika yrken i branschen, som nu ska användas av kommunen i rekryteringssyfte.  

Läs mer

Elevuppdrag för att skapa framtidens miljövänliga produkter

Vi söker klasser i åk 4-9 i Värmland som vill utmana sina elever i ett regionalt skarpt uppdrag! Stora Enso behöver elevers hjälp att hitta plastprodukter som går att omvandla till pappersprodukter.

Läs mer

Elever utför hållbarhetsuppdrag med lokalt företag

Anna Björklou arbetar på Epishine och har under höstterminen gett elever på Folkungaskolan i Linköping i uppdrag att hjälpa företaget med sin produktutveckling. Hör hennes tankar om nyttan av att koppla skolan till omvärlden och närsamhället.

Läs mer

Berättartävling lockar fram elevers kreativitet

I en berättelsetävling har elever fått skriva egna berättelser om väsen, och de vinnande bidragen fick spela in berättelserna med hjälp av en proffsfilmare. Läs mer om projektet och se de vinnande bidragsklippen!

Läs mer

Vad tänker högstadieelever om hållbarhet i industrin?

Vad tänker du på när du hör ordet hållbarhet? Och är det viktigt att en arbetsgivare jobbar med hållbarhet? Vi har ställt frågor till framtidens arbetskraft om deras tankar kring hållbarhet i industribranschen!

Läs mer

Elever hjälper kommuner med hållbarhet och innovation

Sofia Carlsson är lärare på Dotteviksskolan i Arvika och har med sina elever i årskurs 5 deltagit i ett uppdrag tillsammans med Westra Wermland Innovation Week. Genom samarbetet med Framtidsfrön engageras skolelever i att lyfta fram sin hembygd och komma på innovationer, med en speciell vinkling mot hållbarhet i linje med de globala målen.  

Läs mer

Engagerade elever skapar och säljer egna böcker

I projektet “Skapa en bok” får grundskoleelever i Värmland skapa en helt egen bok. Eleverna är drivande genom hela processen – från idé, innehåll, omslag och slutligen försäljning på Värmlands bokfestival. Initiativet är en uppskattad återkommande aktivitet och hålls nu för sjunde året i rad. 

Läs mer