Ett förankrat SYV-arbete genom hela grundskolan

Helena Bäckman, studie- och yrkesvägledare på Mariebergsskolan.

Publicerat den 8 juli 2024.

Helena Bäckman jobbar som studie- och yrkesvägledare på Mariebergsskolan i Motala och har arbetat hårt för att få in en röd tråd genom SYV-arbetet. Samarbetet med Framtidsfrön har pågått i över 15 år. Hör henne berätta om hur hon jobbar för att stärka elevernas valkompetens och entreprenöriella förmågor.

På vilket sätt jobbar ni med att ta in omvärlden i skolan?

– Vi har varit väldigt duktiga på den biten tidigare men nu behöver vi ladda om lite, är min åsikt. Klasskampen är ett initiativ som vi har jobbat med nu och vi har till och med vunnit priser i den under flera år. Det är ett evenemang för alla elever på skolan, eleverna får uppdrag att lösa uppdrag, ibland kan det vara från kommunen eller ett lokalt företag. Där är våra elever oerhört kreativa och kommer på helt fantastiska lösningar. Våra högstadieelever har även deltagit i Framtidsfröns tävling Världens Bästa Problemlösare och även där varit framgångsrika.

Hur ser du på att ha en röd tråd genom SYV-arbetet?

–  Jag tror att det är viktigt att varje årskurs hittar sin plan, det är pedagogerna som känner sina elever bäst och i samspråk med mig kan vi hitta en gemensam väg framåt. Mariebergskolan är en ganska stor skola, över 900 personer, så vi behöver ha ett arbetssätt som är systematiskt, bärande över tid och som inte är personberoende. Det har hela tiden varit mitt mål att vi ska ha en röd tråd genom det arbetet, och med hjälp av Framtidsfrön ska vår skola försöka få till en hållbar plan som fokuserar på den röda tråden. Sedan vill jag ju inte bara att personalen ska känna den röda tråden, utan framför allt eleverna. Annars blir det bara en massa aktiviteter för dem som de inte riktigt förstår syftet med.

Hur breddar ni elevernas valkompetens?

–  Vi jobbar främst med det i högstadiet, bland annat genom att bjuda in inspirationsföreläsare, låta elever gå på studiebesök och vi har under lång tid gått med våra elever i åk 8 och åk 9 på Motala Expo, en lokal arbetslivsmässa. Nystartat för i år är också branschdagen, där det lokala gymnasiet med yrkesprogram bjuder in högstadieelever för att möta lärare, elever på gymnasiet och yrkesverksamma från branschen.

Varför är det viktigt att jobba med entreprenöriella förmågor redan i grundskolan?

–  Det är oerhört viktigt. Min erfarenhet är att många elever faktiskt tappar dessa förmågor längs vägen. De är väldigt kreativa och modiga när de är yngre, men om inte förmågorna har tränats upp tillräckligt så försvinner de under högstadietiden. Här är ju yttre aktörer, så som Framtidsfrön, väldigt viktiga för oss i grundskolan, just för att kunna upprätthålla de här förmågorna hos våra ungdomar.

Vad är det bästa med ditt jobb?

–  Eleverna, helt klart. Det är för deras skull jag är här. Det bästa är att få vara med på vägen och se dem när de når sina mål, små som stora.

Hur kompletterar Framtidsfrön det arbete som redan utförs på skolan?

–  Jag skulle vilja säga att Framtidsfrön förstärker skolans budskap. Det som vi skolpersonal säger kanske inte alltid når fram. Då kommer ni in där och förstärker eller hjälper oss att bygga upp det.