“Ett roligt och lärorikt projekt som engagerade eleverna”

Från vänster: Johanna Flodman, Jessica Atterström, Helena Rönning och Helena Jansson
Pedagogerna i Hagfors har genomfört ett skarpt uppdrag tillsammans med sina elever i årskurs fem. Från vänster: Johanna Flodman, Jessica Atterström, Helena Rönning och Helena Jansson.

Publicerat den 22 februari 2023.

Pedagogerna Helena, Jessica, Johanna och Helena arbetar i Hagfors och har med sina elever deltagit i Framtidsfröns skarpa uppdrag “Välj vården”. Här delar de med sig av några erfarenheter och lärdomar av projektet! 

Som en del i arbetet med att motverka en ökad personalbrist inom flera vård- och omsorgsnära yrken tog Framtidsfrön och Hagfors kommun i höstas gemensamt fram ett skarpt uppdrag som kallades “Välj vården”. Uppdraget gavs sedan till elever i årskurs fem i kommunen.  

– Det var ett roligt och lärorikt projekt som engagerade våra elever, berättar Jessica Atterström, pedagog på Kyrkhedens skola. 

Eleverna fick välja ett av följande yrken: undersköterska, vårdbiträde, personlig assistent och vårdare. De skulle sedan skapa en inspirationsfilm där de presenterade yrket på ett intresseväckande sätt. Syftet med uppdraget var att eleverna skulle få en ökad förståelse för de yrken som de jobbade med, samtidigt som de hjälpte kommunen med rekryteringsarbetet. 

– Vi har lärt oss om yrkesgrupperna, att planera filminspelning och att söka kontakt med personal inom vården. Vi hade fysiskt möte med personal från vård- och omsorgsenheten och det var givande, säger Helena Rönning från Älvstrandens bildningscentrum.  

Stort elevinflytande i uppdraget 

Precis som i allt material från Framtidsfrön låg fokus på att eleverna själva ska få vara med och driva projektet framåt. Om eleverna får känna sig som medarbetare i skolan ökar deras engagemang, förståelse och driv i det egna lärandet.  

–  Eleverna gavs stort utrymme för att själv bestämma inom ramen för uppdraget. Det är alltid roligt med schemabrytande aktiviteter, det sporrar och utmanar eleverna på ett annat vis än det vi gör till vardags, menar Johanna Flodman från Råda skola. 

En annan viktig grund i arbetet var att eleverna skulle jobba i grupp och öva på samarbete. Något som Helena Jansson från Sunnemo skola tycker att de lyckades väldigt bra med: 

–  Det var lärorikt att se hur eleverna arbetade i grupp. I början hade de väldigt svårt att komma på vad de skulle göra. Vissa grupper samarbetade lättare. Men när de väl kom på hur de skulle utforma sina filmer så var det väldigt roligt och de gick in för det och hjälpte varandra att filma. 

Utmaning ger utveckling

Att göra något nytt gör att vi utmanas att tänka i nya banor, men det tar också mer tankekraft och energi i anspråk. Trots att samtliga lärare upplevde projektet som bitvis stressande är de alla nöjda med deltagandet och slutresultatet. 

–  Det var en bra uppgift, och bra att det kommer från annat än skolan för då tar de det mer på allvar. Så i det stora hela var det kul och lärorikt, även om jag stundtals kände mig stressad över det, säger Helena Jansson.  

Projektet har inte bara utmanat eleverna, utan även pedagogerna till viss del. 

– För mig var det lärorikt att utmanas inom IT, det är ett område som jag behöver utvecklas i, säger Johanna Flodman. 

Kim Henriksson jobbar som verksamhetsstrateg på individ- och omsorgsavdelningen i Hagfors kommun och har också deltagit i projektet. Hon tycker att det är viktigt att börja med yrkesförberedande insatser tidigt i skolan.

– Att vi redan tidigt ger elever möjlighet att få ta del av yrkeslivet påverkar inte bara bilden av verksamheten till det bättre utan även elevernas personliga utveckling. Min förhoppning är att projektet leder till en annan bild av arbetet inom vård- och omsorgsnära verksamheter, både för de elever som deltagit i projektet, men även för de som tar del av resultatet, säger hon.