Elevuppdrag för att locka fler till vårdyrken

Publicerat den 5 februari 2024.

Hur jobbar egentligen en undersköterska, och varför ska man jobba som vårdare? För att locka fler personer till vård- och omsorgsnära yrken fick femteklassare i Hagfors kommun skapa inspirationsfilmer om olika yrken i branschen, som nu ska användas av kommunen i rekryteringssyfte.  

Enligt Socialstyrelsens årliga rapport upplever regioner och kommuner i Sverige en ökad brist inom flera vård- och omsorgsnära yrken. Som en del i att motverka den nedåtgående trenden har Framtidsfrön och Hagfors kommun tagit fram ett skarpt uppdrag som elever i årskurs fem i kommunen har fått jobba med. Syftet med uppdraget var att eleverna skulle få en ökad förståelse för de yrken som de jobbade med, samtidigt som de hjälpte kommunen med sitt rekryteringsarbete. 

Eleverna arbetade i grupp och fick välja ett av följande yrken: undersköterska, vårdbiträde, personlig assistent och vårdare. De skulle sedan skapa en inspirationsfilm där de presenterade yrket på ett intresseväckande sätt. 

– Vi ringde och intervjuade en personlig assistent och vi bestämde frågor innan, vi hade lite hjälp med vilka frågor vi skulle ställa. Det var lite pirrigt att ringa dit, men det gick bra när vi samarbetade, säger en av eleverna från Kyrkhedens skola som deltagit i uppdraget.  

Sex tjejer i årskurs fem sitter på två rader och tittar in i kameran.
Två av de deltagande grupperna från Kyrkhedens skola. I grupp 2 (översta raden): Moa, Hanna och Cornelia. I grupp 3 (nedre raden): Alva, Elisha och Hilda.

Stärker kopplingen mellan skola och omvärld

Framtidsfrön har om mål att stärka kopplingen mellan skola och omvärld, för att bland annat höja engagemanget för skoluppgifter. Elisha, Moa, Hanna och Alva som också går på Kyrkhedens skola tycker att det var roligt att uppdraget hade en verklig mottagare. 

– Det känns bra att vi får göra något som kommer att användas. Det var första gången vi arbetar med en uppgift som kommer användas av någon, vilket känns lite pirrigt.  

För att rusta elever för framtiden och den föränderliga värld vi lever i krävs det att de redan tidigt i skolan får öva på så kallade entreprenöriella förmågor, så som kreativitet, samarbete och problemlösning. En del av detta handlar om att elever måste få prova och omprova sina idéer.

– Det var kul att jobba med ett uppdrag som inte var i en bok, och det var roligt att spela in filmen. Bloopers var superkul att titta på efteråt! Några scener fick vi ta om jättemånga gånger, säger eleverna i grupp två på Älvstrandens bildningscentrum. 

Elever grån grupp 2 på Älvstrandens bildningscentrum. Övre raden: Wilma och Jason. Främre raden: Elvira och Melwin.

Tålamod och problemlösning viktiga förmågor för framtiden 

– Det ger dem en ihärdighet och förståelse för att det kanske inte blir bra den första tagningen, utan att man måste göra om det ett par gånger innan man blir nöjd, säger Viktoria Grönkvist, projektledare på Framtidsfrön. Hon tillägger att en stor del av arbetet också har bestått av problemlösning, och att kunna vara flexibel. 

– Nästan alla grupper stötte på något typ av problem. För en grupp blev en intervju inställd, för en annan blev det kort om deltagare då någon var sjuk, och för en tredje grupp var verktyget de klippte filmen i helt nytt, så de behövde lära sig hur den fungerar. Alla dessa motgångar, men framför allt hur de tillsammans löste dem, ger eleverna erfarenhet för framtiden. 

Viktoria från Framtidsfrön, Abbe, Isabelle och Elin från Råda skola och Linda och Mari från Individ- och omsorgsavdelningen på Hagfors kommun.

Efter att eleverna hade gjort klart sina inspirationsfilmer skickades de in och en jurygrupp bestående av anställda inom vård- och omsorgsnära yrken valde sedan ut ett vinnande bidrag. Inspirationsfilmerna kommer att publiceras på Hagfors kommuns hemsida och kommer att användas i rekryteringssyfte. 

Casper, Emil och Neo från Älvstrandens bildningscentrum tillhörde den vinnande gruppen!

Gruppbild på femteklassare i ett klassrum. Två lärare står på varsin sida om eleverna.
Femteklassare i Hagfors har hjälpt kommunen att ta fram inspirationsfilmer för att locka fler personer till vård- och omsorgsnära yrken. På bilden syns elever från klass 5A och 5B på Kyrkhedens skola, som deltagit i uppdraget.