Framtidsfrön hjälper nyanlända unga in i svensk arbetsmarknad

I en elevworkshop för elever som går språkintroduktion får de lära sig om den svenska arbetsmarknaden.

Publicerat den 7 november 2023.

Vad finns det för jobbmöjligheter i Sverige? Hur söker man ett jobb och vad är viktigt att tänka på? Med start i ett EU-projekt har Framtidsfrön sedan 2019 erbjudit elevlektioner för utrikesfödda unga för att inspirera dem till att hitta sin egen väg ut i arbetslivet. 

Framtidsfrön har under HT23 träffat elever som går språkintroduktion, ett program som ger nyanlända unga personer utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket. Målet är att eleverna ska bli behöriga till ett nationellt gymnasieprogram eller ska kunna läsa vidare inom vuxenutbildningen. Vid tre tillfällen fick eleverna lära sig mer om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. 

– Vi som håller i workshopen måste tänka på att hålla ett långsamt tempo då det ofta finns en språkbarriär mellan oss och eleverna. Man ska heller inte ta för givet att de har kunskap om saker som vi kan tycka är självklara, som exempelvis hur pension, försäkringar via jobbet eller betala skatt fungerar, berättar Lena Jarnryd, projektledare på Framtidsfrön. 

Framgångsrikt EU-projekt leder till kunskap om Sveriges arbetsmarknad 

Initiativet var från början ett EU-projekt vid namn REACH som genomfördes 2019-2022. Syftet var att främja integration för ungdomar med invandrarbakgrund mellan 15-24 år som riskerar att inte slutföra sin gymnasieutbildning. Framtidsfröns uppgift var att genom tre elevlektioner inspirera dessa elever till att hitta sin egen väg ut på arbetsmarknaden.  

– Projektet gav väldigt goda resultat! De flesta elever visade stort engagemang och intresse för att lära sig språket, få ett jobb och integreras i Sverige. Efter avslutat projekt var efterfrågan så stor att vi valde att fortsätta erbjuda upplägget, säger Elin Ulván, elevinspiratör på Framtidsfrön. 

Jill Jansson jobbar som studie- och yrkesvägledare på Anders Ljungstedts Gymnasium, där språkintroduktionsprogrammet hålls. Hon menar att det är viktigt för eleverna att träffa personer som jobbar utanför skolans väggar.  

– Ibland är det bra att det kommer externa personer för att eleverna ska få en annan inblick i vissa ämnen. När det är språkbristningar är det även en fördel att både vi på skolan samt Framtidsfrön tar upp samma sak vid flera tillfällen för att öka förståelsen inom olika ämnen, säger Jill. 

Förståelse för arbetsmarknaden: Nyckeln till framtid och integration 

Det är viktigt att nyanlända erbjuds information om arbetsmarknaden för att kunna få en förståelse av hur den fungerar i just Sverige. Det hjälper eleven på vägen i sina framtidsplaner. 

– Om det finns en förståelse blir det oftast enklare för en elev att ta till sig information och lära sig. Med fördel kan även eleverna sprida kunskapen och informationen  

vidare till människor i sin närhet så som föräldrar och syskon, säger Jill.  

Jill hoppas att workshopen ska ge eleverna ökad förståelse för arbetsmarknaden och att de kan koppla det till studier och skolsystem. 

– Det kan minska eventuell frustration samt öka motivationen att nå sina mål, avslutar Jill. 

Är du intresserad av att veta mer om Framtidsfröns elevworkshops? Se mer här!