Elever lyfter vilda djurs betydelse i nytt hållbarhetsprojekt

260 barn från 12 olika klasser besökte vernissagen på Naturum Värmland.

Publicerat den 17 oktober 2023.

Lilly och Eira går i årskurs 3 på Råtorpsskolan och har deltagit i uppdraget.

I utmaningen Djurhjälparna har grundskoleelever i årskurs två och tre i Karlstads kommun fått lära sig mer om vilda djur i sitt närområde och hur vi människor kan hjälpa dem. 16 bidrag kommer nu att presenteras i en vernissage på Naturum Värmland. 

Initiativet är en vidareutveckling av succéutmaningen Miljöhjälparna som utfördes vid samma tidpunkt förra året. Syftet är att eleverna ska få öva på problemlösning, kreativitet och samarbete, samtidigt som de får jobba med de globala målen för hållbarhet. Utmaningen är ett samarbete mellan Framtidsfrön och Karlstad kommun och är en del av kommunens miljö- och klimatarbete. 

– Vi ville ta fram en utmaning som ger eleverna motivation och drivkraft, samtidigt som de får jobba med de globala målen för hållbarhet. Barn brukar vara väldigt intresserade av djur, så därför föll sig valet att fokusera på biologisk mångfald naturlig, säger Mattias Walan, verksamhetsledare på Framtidsfrön i Värmland och projektledare för initiativet.  

Uppdraget gick ut på att i smågrupper välja ett vilt djur som finns i närområdet och göra en affisch som förklarar varför djuret är viktigt och vad vi människor kan göra för att hjälpa djuret att få det bättre. Klasserna fick sedan rösta fram det klassbidrag som skulle skickas vidare till en jury. Av totalt 35 anmälda klasser valdes sedan 16 av bidraget ut för att ställas ut på Naturum Värmland.

Kreativ uppgift inspirerar

– Fördelen med uppdraget är att eleverna får vara kreativa både i bild och i text. Vi fick väldigt fina omdömen efter Miljöhjälparna förra året, och det var flera pedagoger som blev glada när de hörde att vi skulle göra ett liknande uppdrag i år igen, säger Mattias. 

Här är bidragen som ställdes ut på Naturum Värmland:

Om Naturum Värmland 

Ett naturum är ett centrum för besökare till ett naturområde där besökare får veta mer om de djur, växter, geologi och kulturhistoria som format platsen. Förutom utställningar har många naturum också guidningar, temakvällar och naturstigar. För att se till att naturumen på bästa sätt möter besökarnas förväntningar har Naturvårdsverket kvalitetssäkrat naturumen. 

Naturum Värmland har över 100 000 besök per år. Här arrangeras tipspromenad, naturvandringar, skattjakter och temadagar. Det erbjuds även skolupplägg och guidningar. Läs mer om naturum värmland här.  

Framtidsfrö-kollegorna Mattias, David och Viktoria.