Elever hjälper medborgare att göra rätt miljöval!


SVT gjorde ett reportage om Miljöhjälparna – se klippet i spelaren ovan!

I utmaningen Miljöhjälparna har grundskoleelever i årskurs två och tre utmanats att skapa nya innovativa yrken åt Karlstads kommun, som ska få karlstadsborna att vilja göra rätt miljöval. 15 bidrag har utsetts och kommer att ställas ut på Naturum Värmland. 

Syftet med utmaningen är att vända framtidsoro, till framtidstro och utveckla elevernas entreprenöriella förmågor som problemlösning och kreativitet. Mattias Walan, Verksamhetsledare för Framtidsfrön i Värmland, berättar mer om hur arbetet med Miljöhjälparna sett ut.


– I samarbete med Karlstad kommun sydde vi ihop en entreprenöriell uppgift till årskurs 2 och 3, kring miljö med syfte att vända framtidsoro till framtidstro – det är så vi kom på “Miljöhjälparna”. Det resulterade i att 30 klasser anmälde sig, de fick instruktioner och material att förbereda sig med. Under en vecka fick eleverna ta sig an uppgiften genom att via bild och enkel text, skapa nya yrken som fick kommuninvånarna att göra rätt miljöval i vardagen, berättar Mattias.

Omkring 700 elever har deltagit i utmaningen och en jury har utsåg 15 bidrag som ska ställas ut på Naturum Värmland för att inspirera och motivera karlstadsborna, unga som äldre. Under vernissagedagen deltog 320 elever och lärare, vilket är en stor publik för eleverna som har arbetat med att ta fram sina Miljöhjälpare. Ett bra exempel på hur Framtidsfrön kopplar ihop skolan med omvärlden.

– Här gavs både en uppgift som sporrade deras kreativa förmågor, men samtidigt gav dem bevis för att deras åsikter och idéer är viktiga och värda att visas upp, konstaterar Mattias.