Så kan du använda Framtidsfröns kortlekar

Publicerades den 27 september 2023.

Framtidsfrön har tagit fram två kortlekar för att underlätta för pedagoger att prata om förmågor och yrken i klassrummet. Här delar vi med oss om tre sätt att använda kortlekarna i klassrummet!

För att elever ska kunna göra väl underbyggda val inför framtiden behöver de lära känna sig själva: vad de tycker om, vad de har för styrkor och svagheter samt vilka förmågor de skulle vilja utveckla. Genom att prata om förmågor snarare än utbildningsvägar och yrken kan eleverna vara med att påverka, eftersom en förmåga är något som kan övas upp.

Framtidsfrön har tagit fram två kortlekar med en mängd olika förmågor/intressen som enkelt kan användas med elever för att fundera på vad de är bra på, vilka förmågor olika arbetsuppgifter kräver och vilka förmågor de vill öva upp. Den ena kortleken fungerar bra för yngre elever (åk F-4) och innehåller bildstöd. Den andra kortleken riktar sig till äldre elever (åk 5-9) och innehåller lite fler förmågor i textformat.

Syftet med kortlekarna är att hjälpa eleverna se sina egna drivkrafter och intressen och förstå hur dessa kan vara en utgångspunkt för att hitta intressanta yrkesbranscher. Genom att förstå kopplingen mellan elevernas intressen, skolarbetet och sin framtid kan kortlekarna även öka elevernas motivation för skolarbetet.

3 sätt att använda Framtidsfröns kortlekar

Här delar vi med oss av tre sätt att använda kortlekarna på! Inför varje övning behöver du dela in klassen i grupper med 4-5 personer per grupp och ge dem varsin kortlek.

  1. Sprid ut korten på bordet med förmågeorden uppåt. Eleverna få välja tre kort med förmågor de är bra på eller intressen som de har. Låt dem hjälpa varandra! Låt eleverna fundera på om de vill jobba med någon av förmågorna i framtiden.
  2. Dela ut fem kort till varje elev. Eleverna behåller kort med förmågor som de vill bli bättre på och lägger resten på bordet. Dela ut ytterligare fem kort. Fortsätt tills alla är nöjda med sina kort eller tills kortleken tar slut. Låt sedan eleverna fundera på vilka yrken eller arbetsområden som passar in på de förmågor de valt. Diskutera tillsammans inom vilka ämnen och tillfällen de kan öva på förmågorna i skolan.
  3. Utgå från ett gemensamt yrke eller en bransch. Låt eleverna hitta vilka förmågor de tror är viktigast i den branschen. Motivera och diskutera de olika förslagen. Fundera tillsammans på hur man kan öva upp förmågorna redan nu om just det yrket verkar intressant.

När du beställer kortlekar från oss ingår alltid en PDF med mer detaljerade instruktioner på hur du kan använda kortlekarna i klassrummet.