Nytt läromedel stärker elevers självkänsla och ökar samhörighet med närsamhället

Nu finns ett nytt läromedel om socialt entreprenörskap ute på vår hemsida!

28 februari 2023

Förra året jobbade Framtidsfrön med ett projekt som kallades Socialt entreprenörskap i skolan. Syftet var att tydliggöra kopplingar mellan skola-arbetsliv, stärka elevers självkänsla och öka samhörigheten med närsamhället. Projektet resulterade i ett läromedel som nu finns tillgängligt för alla pedagoger att ladda ned och använda med sina elever.

Läromedlet riktar sig till högstadieelever och består av en utbildning för elever med lektioner och olika uppdrag som mynnar ut i en aktivitet som genomförs i elevernas närsamhälle. I projektet deltog tio åttondeklasser från tre olika skolor och resulterade i totalt 43 projekt av olika karaktär och format.

– Det roligaste med projektet var att genomföra det och prata med alla roliga människor. Vi ville föra människor samman med vårt projekt, säger en grupp från 8A i Carl Johanskolan i Karlsborg som under projektet stod på en busshållplats och tackade alla som valde att ta bussen och tänka på miljön.

En grupp elever ville öka samhörigheter mellan generationer genom att hälsa på främlingar.

En annan grupp från Kristinebergsskolan ville öka samhörigheten i kommunen och bjöd in 35 ukrainska barn i åldrarna 5 till 15 för att göra olika aktiviteter och lekar tillsammans.

– I början kändes det lite stressigt och nervöst, men med tiden så kunde vi prata mer och i slutet så var det väldigt roligt och vi kom ut där ifrån och skrattade. Det som vi var nöjda över är att vi blev klara och alla genomförde ett väldigt bra arbete, säger gruppen från Kristinebergsskolan, Åmål.

Andra aktiviteter som genomfördes var bland annat besök på äldreboende och spela sällskapsspel, upprätta en vandringsled i kommunen, anordna bingo på fritids, bjuda byggarbetare på fika och ta hjälp av en förskoleklass för att plocka skräp i närområdet.

Inte alltid resultatet som är målet

Annelie Sackelius på Framtidsfrön har jobbat som projektledare för initiativet.  

– En väldigt fin insikt som många eleverna fått med sig är att det inte alltid är slutresultatet som är det viktigaste utan vad vi lär oss på vägen dit. Även de grupper som inte genomförde själva aktiviteten fick ändå göra hela planeringsarbetet med att ta fram en idé, välja målgrupp, utforma en aktivitet, kontakta sponsorer och boka tid, vilket i sig stärkte de entreprenöriella kompetenserna och ger kunskap för livet, säger Annelie.

På skolan i Åmål har studie- och yrkesvägledaren Anna noterat en tydlig transformation hos eleverna efter projektet.

– Eleverna gick från att argumentera om vad de skulle göra till att komma fram till en gemensam idé och se varandras styrkor. De såg glada och lyckliga ut när de hade genomfört sina aktiviteter i närsamhället och att känslan av att ha bidragit till något lyste i elevernas ögon. Nu när jag möter eleverna i korridoren så upplever de att de har mer drivkraft och större motivation kring skolan och framtiden vilket är väldigt roligt, säger Anna.