Glittrande ögon när elever skapar egna böcker

29 november 2022

För sjätte året i rad fick skolklasser i Värmland, tillsammans med Framtidsfröns hjälp, skapa sina egna böcker. I år skapades 11 böcker av totalt 14 klasser, som sedan presenterades och såldes på Värmlands Bokfestival.

Initiativet kallas ”Skapa en bok” och är ett tydligt sätt att arbeta entreprenöriellt i skolan. Årets tema för bokskapandet var ”Tillsammans”. Eleverna får stöd i processen och hjälp med layout och omslag av proffs och till sist får de böcker upptryckta och klara med hårdpärm.

– Eleverna får på ett konkret sätt jobba entreprenöriellt, där de själva snabbt ser vinsterna av att göra något som blir på riktigt. De får vara kreativa i att klura ut vad boken ska ha för typ av innehåll, samarbeta i att sätta ihop text och bilder, lösa problem som kan uppstå i att få snygg layout och fylla alla sidorna, ha fokus på att resultatet ska visas upp och vara snyggt och lockande, säger Mattias Walan, verksamhetsledare för Framtidsfrön i Värmland.

Slutligen får eleverna öva på att presentera och sälja böckerna genom att stå i en monter på Värmlands Bokfestival, mitt bland andra utställare. Sällan har stoltare elever skådats än de i montern när de fick hålla i sin tryckta bok!

– Lyckan i deras ögon när de ser vad de åstadkommit är obetalbar! Det blir tydligt när klasser får delta i allt detta under några månader att motivation och drivkraften hos dem ökar, menar Mattias.

Elevernas böcker trycktes med hjälp av Votum förlag, och presenterades sedan i Framtidsfröns monter på Värmlands Bokfestival.