Så här arbetade vi tillsammans med Framtidsfrön – En text skriven av pedagoger!

På vår utbildning med Framtidsfrön fick vi i uppgift att samverka med omvärlden och kände först lite motstånd – ytterligare en sak att göra. Men eftersom vi skulle använda något vi redan hade planerat in i vår ordinarie undervisning så funderade vi på hur vi kunde samverka kring att skriva engelska texter.

Vi tog kontakt med Rickard på Åmåls djurpark och frågade om han var intresserad av att införskaffa broschyrer på engelska om djurparkens djur och han tyckte detta var en jättebra idé. Vi bestämde att eleverna skulle få producera en broschyr om djurparken och djuren på engelska. När vi berättade för eleverna så blev de eld och lågor eftersom många av eleverna har varit på djurparken och visste vad djuren hette och någon hade också hjälpt till där förra sommaren. Vi delade in eleverna i grupper som sedan valde ett djur att arbeta vidare med. 

Vi har arbetat en lektion i veckan och eleverna har verkligen sett fram emot detta. De gånger det har uteblivit på grund av annat så har eleverna frågat när vi skall arbeta med det nästa gång. 

Ur ett lärarperspektiv så tycker vi att det har kommit med många olika förmågor och kunskapskrav i arbetet. Eleverna har fått träna sig på att söka information på nätet, källkritik, läsa texter, samarbeta, argumentera. De har skrivit texter till en verklig mottagare, fått respons av oss pedagoger för att kunna bearbeta texterna. Dessutom så har eleverna besökt djurparken för att ta bilder som skulle passa fint till texterna de skapat. Där fick de träffa en reporter från Provins Tidningen som ställde frågor och tog bilder på eleverna. Det gjorde arbetet än mer viktigt och på riktigt. 

Både vi och eleverna tycker att det har varit roligt att arbeta på det här sättet och samverka med djurparken. Men den stora vinsten har varit att eleverna har vetat att det finns en verklig mottagare till deras texter och bilder istället för att det är något som ”bara” ska sättas in i en pärm. 

Kristina Wandér och Sara Ternstedt, Södra skolan i Åmål