Ljungsbergsfonden investerar i Framtidsval Värmland!

Ljungbergsfondens uppdrag är att skapa möjligheter för barn och ungdomar att utbilda sig och skaffa spetskompetens inom naturvetenskap, teknik och entreprenörskap i syfte att kunna ta ansvar för sin egen utveckling och aktivt kunna delta i samhällsutvecklingen.

Under en period om tre år kommer Framtidsfrön arbeta med projektet Framtidsval Värmland där vi tillsammans med skolor och elever kommer arbeta med entreprenörskap där vi ger eleverna insikt, inspiration och motivation kring vad entreprenörskap egentligen innebär samt att se hur skola och arbetsliv hänger ihop tillsammans med elevens egna framtid.

Skolorna kommer ges verktyg och tillgängliga metoder för att skapa meningsfulla möten inom skola/omvärld och få ökat lärande inom ett entreprenöriellt förhållningssätt. Detta kommer ske bland annat genom en ökning av samverkansprojekt mellan organisationer/näringsliv och skola inom regionen.

Stort tack Ljungsbergsfonden som med denna investering möjliggör för oss att fortsätta lägga vårt fokus på att utveckla den entreprenöriella förmågan hos elever!

Klicka här för att läsa mer om Ljungbergsfonden!