Hur kan du prata med barn och unga om krig och kriser?

Barn blir ofta berörda när något allvarligt har hänt i samhället eller i omvärlden. De kan behöva prata om det med någon vuxen. Här får du som jobbar i skolan stöd via Skolverket i hur du pratar med barn och elever om svåra saker som krig och kriser.

Låt barnets frågor styra samtalet

Barn och unga påverkas precis som alla andra av det som sker i omvärlden. De hör och ser bilder och kan i många fall känna oro. Barn har olika sätt att hantera oro. En del barn vill kanske inte tänka på krig eller hot om krig och undviker därför att prata om det. Det är därför viktigt att låta barns frågor styra samtalet.

Du som jobbar i skolan kan lyfta ämnet, men låt barnen eller eleverna styra samtalet. Låt inte din egen oro eller dina egna känslor och åsikter ta över i samtalen med barnen. Det är viktigt att barn och elever får känna trygghet och att vuxna i barnens omgivning inger hopp.

Tänk på att:

  • anpassa informationen till barnens eller elevers ålder
  • ställa öppna frågor om barnets känslor och tankar om det som visas i media
  • ta barnens oro på allvar
  • prata lugnt och undvik att dina egna känslor tar över i samtal med barn och elever
  • hålla fast i rutiner i skolvardagen för att skapa trygghet och lugn.

Mer information och tips från Skolverket