5 (spännande) tips till en lyckad digital PRAO!

I tider då vanlig PRAO inte går att genomföra är en digital variant en spännande ersättare! Att PRAO är en vecka många elever ser fram mot vet vi, men vad kan vi göra för att skapa en positiv upplevelse givet situationen vi befinner oss i? Nedan följer tips på uppgifter som ni kan jobba med under er digitala PRAO – se det gärna som ett smarrigt smörgåsbord där ni kan använda er av ett av tipsen eller varför inte alla?

” För att alla elever i grundskolan och motsvarande skolformer ska få likvärdiga möjligheter att göra val för framtiden behöver de få konkreta erfarenheter och kunskaper om arbetslivet. PRAO spelar en viktig roll för att ge eleverna sådana kunskaper och erfarenheter. Det är därför PRAO är ett obligatoriskt inslag i de här skolformerna.” – Skolverket

  1. Vilka företag finns i er närhet? – En klassisk företagsorientering! Precis som eleven skulle gjort i sitt uppsökande av en praktikplats är det spännande att leta efter vilka typer av företag som finns i just ert närområde. Låt eleven söka information kring vad de gör? Vad finns det för stora kända företag som gör samma sak som de? Eftersom varje kommun har sin egen prägel och kultur. Hur ser det ut i er kommun? Finns det många små företag eller finns det ett stort företag som dominerar? Vad är det för typ av företag som dominerar i din kommun? Om kommunen har ett enda stort företag som allt annat kretsar omkring, fungerar den på ett visst sätt, medan en kommun som har många små företag fungerar på ett helt annat sätt. Intressant är också att se vad det är för typ av företag som dominerar. Är det fabriker eller är det affärer? 
  2. Alla företag har någon gång startats av en entreprenör oavsett om det idag är ett stort eller litet företag – Låt eleverna fundera på frågan och beskriva vad en entreprenör är för hen? Vilka egenskaper har och behöver en entreprenör? Var i samhället behövs entreprenörer? Känner eleven några entreprenörer?
  3. När företag ska rekrytera nya medarbetare är det både formell utbildning, erfarenhet och personliga förmågor som de tittar på. Att gå ut gymnasiet med godkända betyg är idag oftast ett måste för att få jobb, men stor vikt läggs även på vilka förmågor man har. Låt eleverna fundera kring vilka förmågor de tror har störst betydelse när man rekryterar? Har eleven tips på hur man kan visa att man har någon av dessa förmågor vid en anställningsintervju? 
  4. Ett bra sätt att börja fundera på vad man själv passar att jobba med i framtiden, är att reflektera över vad man har för intressen och förmågor idag. Ofta kan dessa svar leda vidare med följdfrågorna; ”Är detta någon jag skulle vilja använda i arbetslivet?” Låt eleven fundera och reflektera kring vilka intressen eleven har idag? Vad ger energi och drivkraft? Vilka förmågor har eleven idag? Vilka förmågor tänker du att du skulle du vilja utveckla och bli ännu bättre på för att öka din möjligheter att få ett bra jobb? 
  5. Lös riktiga problem från företag och organisationer! Framtidsfrön samarbetar med olika företag och organisationer runt om i Sverige där de efterfrågar hjälp på riktiga frågeställningar som vi kallar Skarpa Uppdrag. Varje uppdrag baseras på ett verkligt problem hos företagen och organisationerna där de själva ännu inte hittat någon lösning. Uppdragsgivarna är mycket intresserade av vad eleverna har för olika kreativa lösningar på problemen. Här får eleverna möjlighet att, genom att arbeta entreprenöriellt och innovativt, också ta initiativ, lösa problem och använda sin kreativitet till att arbeta fram egna idéer och lösningar på verkliga problem.

Framtidsfrön erbjuder en digital variant av PRAO där läraren med hjälp av våra digitala verktyg kan skicka ut uppgifter till eleverna att jobba med och där eleverna får starta med vår uppskattade elevworkshop. Uppgifterna har som mål att eleverna både inhämtar fakta om arbetsliv, reflekterar över egna förmågor och även gör praktiska uppdrag som visas upp offentligt. Digital prao utgår från Företagsorientering där eleverna via digitala uppgifter får reflektera, planera och göra en undersökning av en arbetsplats. Besöket redovisar de sedan på Praobloggen.

Exempel på Digital PRAO med Framtidsfrön:

  • Lärarfortbildning i våra digitala verktyg kring bl.a. Företagsorientering
  • “Forma din framtid” – en elevworkshop med fokus på framtidens förmågor och vad arbetsgivare söker när de ska anställa.
  • Hjälp med uppstart och genomgång av våra Skarpa Uppdrag
  • Möjlighet att genomföra interaktiva studiebesök