Digitalt praopaket

I tider då vanlig prao inte går att genomföra erbjuder Framtidsfrön en digital variant där läraren med hjälp av våra digitala verktyg kan skicka ut uppgifter till eleverna att jobba med. Uppgifterna har som mål att eleverna både inhämtar fakta om arbetsliv, reflekterar över egna förmågor och även gör praktiska uppdrag som visas upp offentligt.

Med engagemang och kompetens engagerade Framtidsfrön våra årskurs 8 elever att lära sig mer inom arbetsmarknadskunskap. Att inspirera och engagera via digitala föreläsningar som krävs i dessa tider är fantastiskt bra gjort. 

För mig som Studie och yrkesvägledare har Framtidsfrön varit ett stort stöd i planering av våra arbetslivsdagar också som en viktig pusselbit och bollplank i våra framtida planer gällande samverkan skola och näringsliv.”

Anna Lundin, Studie och Yrkesvägledare, Åmål

Hur ni kan arbeta med det digitala praopaketet

Tillsammans med Framtidsfrön ingår:

✔ Lärarfortbildning kring materialen

✔ Inledande elevworkshop (klassvis)

✔ Fri tillgång till Framtidsfrön digitala material

✔ Publicering på Framtidsfröbloggen

Lärarfortbildning och elevworkshop kan ske antingen live eller online. Alla våra material är av smörgåsbordsmodell – man kan välja ut de bitar man vill använda.

På egen hand:

✔ Fri tillgång till Framtidsfrön digitala material

✔ Publicering på Framtidsfröbloggen

Framtidsfrön finns tillgängliga att bolla idéer och hjälpa er under arbetets gång – utan någon kostnad för er.

Innehåll

Företagsorientering:
Eleverna får via digitala uppgifter reflektera, planera och genomföra ett arbetsplatsbesök som kan ske via webbmöte, telefon eller live. Besöket redovisas sedan på Framtidsfrön bloggsida. Eleverna kan lägga upp blogg, vlogg eller podd.

Skarpa uppdrag:
Tillsammans med olika företag och organisationer har vi tagit fram Skarpa uppdrag, där eleverna får vara kreativa och problemlösande för att komma med idéer och lösningar på verkliga problem.

Interaktiva studiebesök:
Med interaktiva 360-videos besöker eleverna ett industriföretag, lär sig mer om olika yrken och löser kluriga uppgifter som ger en djupare förståelse för metallindustrin. Yrkena är anpassade så att de ska representera fler arbetsplatser än bara metallindustrin.

Uppgifter och övningar

Vi har valt ut uppgifter och övningar som vi tycker är lämpliga att arbeta med för att erbjuda ett alternativ till praon. Utöver de som vi har valt ut har vi många fler som ni kan hitta inne i plattformen och på hemsidan.