Digitalt praopaket

Under pandemin använde tusentals elever vårt digitala praopaket. Vi hjälpte skolor över hela Sverige att hitta ett bra alternativ till den då uteblivna praon. Nu fortsätter vi att erbjuda tjänsten för de som inte har möjlighet att praoa!

Vad innehåller det digitala praopaketet?

Forma din Framtid

Bästa sättet att starta er PRAO! Vilka förmågor efterfrågar arbetsgivare? Hur skaffar man praktikplats eller sommarjobb? Vi guidar eleverna i arbetsmarknaden och inspirerar dem att forma sin egen framtid, en “kickoff” för PRAO helt enkelt!

Typ: Lektion med Framtidsfrön

Tidsåtgång: 60 min

Hela Sverige Praoar

Elever från hela Sverige har skickat in sina frågor till åtta olika yrkespersoner som besvarar dessa under en intervju och ger oss möjligheten att få en inblick i deras arbetsdag, en sorts PRAO i frågeformat! Intervjun med frågor och svar i filmformat samt lektionsmaterial kan du nu ta del av när du klickar på den person du är mest intresserad av!

Typ: Läromedel

Tidsåtgång: 20 min introduktion med Framtidsfrön + Två lektionstillfällen med självständigt arbete.

Skarpa Uppdrag

Tillsammans med företag och organisationer har vi tagit fram Skarpa uppdrag, ett läromedel där eleverna får vara kreativa och problemlösande för att komma med idéer och lösningar på våra samarbetspartners verkliga problem.

Typ: Läromedel

Tidsåtgång: 20 min introduktion med Framtidsfrön + Två – fem lektionstillfällen med självständigt arbete.

Företagsorientering

Eleverna får via digitala uppgifter reflektera, planera och genomföra ett arbetsplatsbesök som kan ske via webbmöte, telefon eller live. Ökad samverkan mellan samhälle och klassrum skapar möjligheter för eleverna att tidigt utveckla sina skapande drivkrafter, utforska sina entreprenöriella förmågor och få en förståelse för vilka krav som arbetslivet ställer på individen.

Typ: Läromedel

Tidsåtgång: 20 min introduktion med Framtidsfrön + Två – fem lektionstillfällen med självständigt arbete.

Workshop skolpersonal

Boka in en workshop för att tillsammans med oss och dina kollegor gå igenom något eller några av våra läromedel. Vi går igenom syftet med övningarna och hur man kan använda den i undervisningen på bästa sätt.

Typ: Workshop

Tidsåtgång: 60 min

Hur ni kan arbeta med det digitala praopaketet!

Tillsammans med Framtidsfrön ingår:

✔ Lärarfortbildning kring materialen

✔ Inledande elevworkshop (klassvis)

✔ Fri tillgång till Framtidsfrön digitala material

Lärarfortbildning och elevworkshop kan ske antingen live eller online. Alla våra material är av smörgåsbordsmodell – man kan välja ut de bitar man vill använda.

På egen hand:

✔ Fri tillgång till Framtidsfrön digitala material

Framtidsfrön finns tillgängliga att bolla idéer och hjälpa er under arbetets gång – utan någon kostnad för er.

Hur kan vi hjälpa er med PRAO?

Lite

✔ Forma din framtid 60 min

✔ Uppstart i ett läromedel 20 min

Uppskattad tidsåtgång: 1 dag

Lagom

✔ Forma din framtid 60 min

✔ Uppstart i två läromedel 2×20 min

✔ Workshop med skolpersonal 60 min

Uppskattad tidsåtgång: 2 dagar

Mer

✔ Forma din framtid

✔ Uppstart i tre läromedel

✔ Workshop med skolpersonal

✔ “Draknäste”

Uppskattad tidsåtgång: 4-5 dagar

Med engagemang och kompetens engagerade Framtidsfrön våra årskurs 8 elever att lära sig mer inom arbetsmarknadskunskap. Att inspirera och engagera via digitala föreläsningar som krävs i dessa tider är fantastiskt bra gjort. 

För mig som Studie och yrkesvägledare har Framtidsfrön varit ett stort stöd i planering av våra arbetslivsdagar också som en viktig pusselbit och bollplank i våra framtida planer gällande samverkan skola och näringsliv.”

– Anna Lundin, Studie och Yrkesvägledare, Åmål

Vill du veta mer?