Unga saknar framtidstro och har sämre självkänsla.

I Ungdomsbarometerns årliga rapport visades det att unga oroar sig för framtiden och färre ser möjligheter att påverka den.

Samtidigt skriver Dagens Nyheter om att självkänslan bland unga är lägre idag än på 1980-talet i en studie från Lunds Universitet.

Intresset för att leva hälsosamt ökar men det gör även stressen över olika saker i tillvaron. Rapporten från Ungdomsbarometern visar också att årets stora ämnen som pandemin och BLM påverkar vilka frågor som ungdomar tycker är viktigast.

Läser vi vidare i studien från Lunds Universitet så syns skillnaden i resultatet från 1983 jämför med 2013 tydligt där resultatet för 2013 visar att mellanstadieelever förbättrats i samtliga kategorier. Där var förändringen som störst bland flickorna som skattade sig högre i alla kategorier utom kroppsuppfattning, där de skattade sig lika högt.

Men tyvärr vänder denna trenden i högstadiet. I tonåren sjönk både pojkars och flickors självskattning redan på 80-talet och vid undersökningen 2013 blev förändringarna i mätningen ännu större. Speciellt tydligt syns det där flickor bedömer sitt fysiska och psykiska välbefinnande.

2019 var det 29% av unga i åldrarna 15-24 år som oroar sig för framtiden och det har tragiskt nog ökat till 34 procent 2020. Dessutom har andelen unga som tycker att de har stora möjligheter att påverka sin framtid sjunkit från 69 procent till 59 procent. Lika dystert är det när det gäller ungas möjlighet att påverka sitt liv ”här och nu”. Där har siffran sjunkit från 53 procent 2019 till 39 procent 2020.

Läs mer om framtidstro på Ungdomsbarometern

Läs mer om självkänsla i forskningsartikeln