Interaktiva studiebesök

Glödande stål, rytande ugnar och kolossala maskiner – direkt i ditt eget klassrum! Häng med in hos Uddeholm och utforska yrken och arbetsplatser!

I Framtidsfröns Interaktiva studiebesök kan eleverna besöka ett stålföretag och lära sig mer om olika yrken samtidigt som eleverna får lösa kluriga och roliga uppgifter som är kopplade till verkliga utmaningar som yrkesverksamma ställs inför.

Interaktiva studiebesök är ett Vinnovafinansierat projekt – Framtidens medarbetare i dagens stålindustri är en del av innovationsprogrammet Metalliska material och syftar till att försöka hjälpa till att stärka upp kompetensförsörjningen inom metallindustrin.