Egenskapsord

Att fundera över sina förmågor och intressen är ett bra sätt att lära känna sig själv. I den här övningen får eleverna hitta förmågor som passar in på dem själva. Övningen är översatt från svenska till sex andra språk.

Svenska

Arabiska

Dari

Kroatiska

Persiska

Somaliska

Tigrinja