Forma din framtid

Vilka förmågor efterfrågar arbetsgivare? Hur skaffar man praktikplats eller sommarjobb? Vi guidar eleverna i arbetsmarknaden och inspirerar dem att forma sin egen framtid.  

Beskrivning

Syftet med lektionen är att belysa elevens egna entreprenörskap. I den här lektionen arbetar vi mycket aktivt med att få eleverna att lära känna sina förmågor och koppla det till framti­da yrkesval eller valet att starta eget företag. Vi arbetar även med attityder och förmågor samt med vad arbetsgi­vare efterfrågar genom att vi håller oss uppdaterade på aktuell statistik från exempelvis SCB och Arbetsförmedlingen. Vi går igenom var jobben finns och motiverar dem att söka utbildningar som passar deras förmågor, intressen, erfarenheter och kunskaper.

Med hjälp av begreppen Insikt, Utsikt och Framsikt kommer detta pass motivera eleven till nuvarande och framtida utbildning samt att hitta en sysselsättning som intresserar.

Bokning

Varmt välkommen att kontakta oss via info@framtidsfron.se för att ta reda på mer eller för att boka den elevaktivitet som ni efterfrågar.