Erbjudande: Kostnadsfri digital elevworkshop för högstadieelever

Just nu kan du boka in vår populära elevworkshop Forma din framtid – kostnadsfritt!

Publicerat den 18 mars 2024.

Är det snart dags för prao, eller behöver dina högstadieelever motivation för gymnasievalet? Just nu erbjuder vi en kostnadsfri, digital elevworkshop för årskurs 7-9! I passet guidas eleverna i arbetsmarknaden och inspireras att forma sin egen framtid. 

Vad går workshopen ut på?

I elevworkshopen Forma din framtid arbetar eleverna aktivt med att lära känna sina förmågor och koppla det till framti­da yrkesval eller valet att starta eget företag. De får ta del av aktuell statistik från bland annat SCB och Arbetsförmedlingen om var jobben finns och vilka förmågor arbetsgivare efterfrågar. Eleverna motiveras att söka utbildningar och extrajobb som passar deras förmågor, intressen, erfarenheter och kunskaper. Med hjälp av begreppen Insikt, Utsikt och Framsikt kommer detta pass motivera eleven till nuvarande och framtida utbildning samt att hitta en sysselsättning som intresserar.

Hur går det till?

Så här går det till när du bokar in dig för en digital elevworkshop med Framtidsfrön:

  • Anslut till mötet. Vi kommer överens om en tid då vi genomför elevworkshopen. Du får en länk av oss och du kopplar upp dig på storskärm i klassrummet strax innan avtalad tid. Mötet kan genomföras i Microsoft Teams, Zoom eller Google Meet.
  • Interaktivitet via Mentimeter. Eleverna kopplar upp sig på Mentimeter via sina enheter (skoldator, padda eller mobil) och svarar på reflekterande frågor om hur de ser på sin framtid och ställs inför arbetsrelaterade dilemman.
  • Diskussioner i klassen. Vi bryter av presentationen genom att ge eleverna småövningar som de får utföra två och två eller i smågrupper. Här är det bra om du som pedagog hjälper till att styra upp i klassrummet. I slutet av workshopen får de även fylla i ett självskattningsformulär. Dokumentet skickas till dig i förväg, du skriver ut det och delar ut till eleverna.

Anmälan

Erbjudandet gäller för den digitala elevworkshopen Forma din framtid och om bokningen görs under vårterminen 2024.