Engagerade elever skapar och säljer egna böcker

Ett gäng elever står vid Framtidsfröns monter på bokmässan och bläddrar i böcker.
Elever har skapat sina egna böcker och sålt dem på Värmlands bokfestival. Här får de för första gången se sina egentillverkade böcker.

Publicerat den 21 november 2023.

I projektet “Skapa en bok” får grundskoleelever i Värmland skapa en helt egen bok. Eleverna är drivande genom hela processen – från idé, innehåll, omslag och slutligen försäljning på Värmlands bokfestival. Initiativet är en uppskattad återkommande aktivitet och hålls nu för sjunde året i rad. 

I början av höstterminen åkte Framtidsfrön ut till de deltagande klasserna och gav dem en workshop med fokus på kreativitet inför bokskapandet och idéer på hur de sedan kan marknadsföra sin produkt. Därefter fick eleverna sex veckor på sig att skapa sina böcker, som sedan skickades till Votum förlag. Experter på förlaget hjälpte till att sätta elevernas layout och omslagsbild på boken. 

Marion är lärare för årskurs tre på Bjurtjärns skola i Storfors, och är imponerad över sina elevers insatser i uppdraget. 

– Jag har fått syn på helt nya kunskaper hos mina elever som de inte visat tidigare, nu när de har fått jobba med något som varit “på riktigt”. De har tagit det på stort allvar och har presterat på sin högsta nivå, säger hon.  

Under processens gång har eleverna stött på både med- och motgångar, något som de har hanterat bra. 

Marion tillsammans med några av eleverna från årskurs 3, Bjurtjärns skola.

– En stor lärdom som jag hoppas eleverna tar med sig är hur de ska hantera motgångar, och att de kan stötta varandra när någon kört fast, säger Marion. 

Nytryckta böcker i Framtidsfröns monter

De färdigtryckta böckerna skickades sedan direkt till Värmlands bokfestival, där eleverna för första gången fick se och bläddra i sina böcker. Där väntade även det sista momentet – att eleverna bland alla andra utställare fick och presentera och sälja sina produkter. 

De färdigtryckta böckerna skickades sedan direkt till Värmlands bokfestival, där eleverna för första gången fick se och bläddra i sina böcker. Där väntade även det sista momentet – att eleverna bland alla andra utställare fick och presentera och sälja sina produkter. 

Tre kvinnliga lärare ser in i kameran och ler. Bakom dem syns Framtidsfröns roll-up.
Från vänster: Ann-Britt, Veronica och Marie på Gunnarbyskolan i Eda kommun.

Paneldebatt om framtidens skolbibliotek

Utöver försäljning av sina egna böcker fick även elever i årskurs 7 från Minnebergsskolan delta i ett panelsamtal om skolbibliotek, hur de används idag, hur eleverna skulle vilja använda dem, samt hur läsintresset hos eleverna ser ut. Debatten leddes av Oda Larsson, enhetschef på kulturavdelningen vid region Värmland. 

Från vänster: Sofia Magnusson, ordförande i kultur- och bildningsnämnden, Alice Aronius och Tuva Hult Berglund, årskurs 70C på Minnebergsskolan, och Hanna Bodemyr, litteraturpedagog i Kristinehamns kommun.

– Själva idén med projektet är inte bara att främja skrivlust utan också att låta eleverna utforska och upptäcka olika förmågor som krävs för att skapa en bok. Genom samarbete blir det tydligt att alla har olika styrkor, och att varje elev är viktig för att nå det gemensamma målet. Eleverna lär sig att dra nytta av varandras styrkor och inspirera varandra, vilket gör projektet till en rolig och värdefull gemensam aktivitet, säger Viktoria Grönkvist, projektledare på Framtidsfrön. 

I år deltog totalt sju klasser i projektet. Initiativet är ett samarbete mellan Framtidsfrön, region Värmland och Votum förlag.

Se två reportage om bokprojektet av SVT Värmland: