Framtidsfrön vill arbeta för barn och ungas hälsa

Publicerat den 6 juli 2023.

Barn och ungas hälsa är långt ifrån på topp. Enligt Generation Peps senaste undersökning, Pep-rapporten 2022, är det endast 2 av 10 svenska barn och ungdomar som når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet per dag. Aldrig tidigare har det varit så viktigt att engagera sig för att främja rörelseglädje och hälsosamma kostvanor som nu. Framtidsfrön blir nu en del av Generation Peps folkrörelse för att inspirera fler barn och unga till en hälsosam livsstil.

Framtidsfrön främjar att alla barn och unga ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Det är en förutsättning för att de i sin tur ska kunna hitta sin motivation och drivkraft för framtiden. Framtidsfrön har sedan några år tillbaka samarbetat med Generation Pep genom att erbjuda grundskoleelever ett skarpt uppdrag där de på olika sätt uppmuntras till fysisk aktivitet. Nu tar vi nästa steg genom att ingå i Generation Peps nätverk.

– Det kändes som ett naturligt nästa steg. Framtidsfrön delar Generation Peps värdegrund, till exempel vad gäller likvärdighet och fysisk och psykisk hälsa. Jag hoppas att vi genom våra aktiviteter och insatser i skolor över hela Sverige ska nå en massa elever med det buskapet, säger Sofia Talborn Björkvi, verksamhetschef på Framtidsfrön.

Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som funnits sedan år 2016. Tillsammans med bland andra Karolinska Institutet, Folkhälsomyndigheten och över 400 andra företag, organisationer och myndigheter arbetar Generation Pep för att skapa en folkrörelse för barn och ungas hälsa.

– Det är jättekul att Framtidsfrön väljer att vara med i vår folkrörelse för barn och ungas hälsa. Vi vet att detta är en utmaning som inte en ensam aktör kan lösa utan hela samhället måste kraftsamla, ju fler vi blir desto bättre kan vi jobba för våra barn och unga, det är bara tillsammans som vi kan få Sverige att må bättre, säger Carolina Klüft, verksamhetschef för Generation Pep.

Om Generation Pep:

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus. Läs mer på www.generationpep.se