Uppdrag hjälper unga att bryta den inaktiva skärmtiden

Bild: Generation Pep

10 maj 2023

Idag lever endast 3 procent av barn och ungdomar enligt myndigheternas rekommendationer gällande kost och hälsa, och sedan pandemin har den stillasittande skärmtiden ökat. Det visar den senaste Pep-rapporten från Generation Pep. Ta hjälp av Framtidsfröns läromedel för att lyfta frågan i klassrummet!

Sedan lanseringen av Pep-rapporten år 2019 syns ingen utveckling, varken positiv eller negativ, för andelen barn som når rekommendationen för fysisk aktivitet eller för andelen som når kostråden.   Den förändring som går att se under de fem år som Pep-rapporten genomförts är att barn och ungdomars skärmtid ökade under pandemin, för att sedan stanna kvar på en hög nivå även efter pandemin.

Framtidsfrön tror starkt på att om elever får känna att de kan påverka sina skoluppgifter och känna sig som medarbetare i skolan ökar deras engagemang, förståelse och driv till det egna lärandet. Samma sak gäller förstås även när det kommer till barns hälsa och välmående.

Elevuppdrag som främjar ungas hälsa

Framtidsfrön har tillsammans med Generation pep tagit fram ett skarpt uppdrag som syftar till att eleverna själva får fundera kring hur de kan minska sin inaktiva skärmtid. Uppdraget har olika karaktär för olika årskurser:

  • Uppdrag åk F-3: Eleverna ska rita och berätta hur de skulle bygga en rolig hinderbana hemma. De får gärna prova hinderbanan med sin familj!
  • Uppdrag åk 4-6: Eleverna ska ta fram minst 10 kreativa och roliga idéer för en aktiv skärmtid.
  • Uppdrag åk 7-9: Eleverna ska utveckla och ta fram åtgärder eller verktyg för att bryta den inaktiva skärmtiden hos barn och vuxna.

Generation Peps skarpa uppdrag är ett bra sätt att prata om Pep-rapporten i klassrummet, samtidigt som eleverna får möjlighet att själva fundera och hitta lösningar till problemet.