Satsning på ungas delaktighet i kommunen och näringslivet

Viktoria Grönkvist har jobbat som projektledare på Framtidsfrön sen i höstas.

24 januari 2023

Redan tidigt engagerade sig Viktoria Grönkvist i frågor om barn och unga. Idag jobbar hon som projektledare på Framtidsfrön med en satsning i Värmland. Möt Viktoria och ta reda på hur en vanlig arbetsdag kan se ut för henne!

Vad har du arbetat med innan du började på Framtidsfrön?

Jag kom på väldigt tidigt att unga människor är det som mitt hjärta klappar för och sedan dess har ett återkommande tema i min yrkeskarriär varit motiverande och kreativt utvecklingsarbete för barn och unga. Jag har haft uppdrag där jag fått bidra, lära och växa inom olika verksamheter där jag bland annat arbetat som skolcoach, projektledare, arbetscoach och som fritidsledare.

Du kommer vara projektledare för en satsning i Värmland – berätta mer om projektet!

Framtidsfröns mål är att främja samverkan mellan skola och omvärld genom entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. En del i detta arbete handlar om att skapa samarbeten med omvärlden, så kallade ’’skarpa uppdrag’’, där elever får arbeta med verkligt uppdrag som kommer från en riktig mottagare utanför skolan. Utformningen av uppdragen siktar till att eleverna ska få utveckla sina entreprenöriella förmågor så som att ta initiativ, lösa problem, samarbeta och använda sin kreativitet till att arbeta fram egna idéer och lösningar. Framtidsfrön anordnar dessa på både en nationell och regional nivå. Värmlandskontoret har sedan i början av hösten utökat sin verksamhet och satsar ytterligare på att tillsammans med samarbetskommunerna i länet forma fram skarpa uppdrag på en lokal nivå och det är det som är min uppgift som projektledare. Min förhoppning är att det här arbetet kan vara med och bidra till att fler elever får upp ögonen för hemkommunen och näringslivet, att de känner delaktighet, att deras tankar och idéer spelar roll, vilket kan vara med och öka både deras motivation och drivkraft.

Hur kan en vanlig arbetsdag se ut för dig?

Det finns en sådan härlig variation i arbetsuppgifterna. Det är det som är det allra bästa med att arbeta som projektledare på Framtidsfrön! Vissa dagar möter jag yrkesverksamma personer som arbetar inom skola, näringsliv och/eller kommun för att utforska och diskutera möjliga samarbeten. En annan dag kan arbetsuppgifterna vara att göra affischer eller redigera filmklipp som elever skapat och skickat in. Att förbereda och genomföra events för elever där de får presentera sina färdiga förslag och idéer är även det en stor del av arbetet som projektledare. Sammanfattningsvis skulle jag säga att det är en salig blandning och varje dag får även jag öva upp mina entreprenöriella förmågor, så som kreativitet, problemlösning och samarbete. Jag lär mig nya saker varje dag och det tycker jag både är utmanande men samtidigt grymt roligt!

Har du något tydligt minne från din skoltid som fick dig att engagera dig lite extra?

Ett minne som dyker upp var när jag skulle skriva mitt slutarbete på gymnasiet. Jag minns hur jag riktigt kämpande med att välja ett ämne att skriva om och hur tusentals frågor surrade runt i huvudet: Vad kan jag skriva om? Vad vill jag skriva om? Varför ska jag skriva det här arbetet egentligen? Tack och lov funderade jag inte värst länge på dessa frågor. När jag blev tillfrågad om att vara med och ta fram ett utbildningsmaterial till barn och ungdomstränare i en lokal handbollsförening var svaret enkelt. Ett rungande sjungande JA! Jag minns än idag hur engagerad och motiverad jag var av att veta att det som jag lägger tid och energi på faktiskt hade en mottagare utanför skolans värld. Det blev inte bara ytterligare ett arbete som skulle lämnas in för bedömning utan det skulle användas för att utbilda handbollstränare. Det minns jag kändes så coolt!

Vill du veta mer om projektet? Tveka inte att kontakta Viktoria! Ni når henne enklast på mail: viktoria.gronkvist@framtidsfron.se