Elevers idéer om hembygd & innovation

25 november 2022

På uppdrag av Westra Wermland Innovation Week har grundskoleelever i årskurs 4–6 i Årjäng och Arvika kommun fått reflektera och motivera vad som är det bästa med att bo och arbeta just där de bor och fått klura fram önskvärda framtida innovationer från sin hembygd.

Framtidsfrön har tillsammans med Westra Wermland Innovation Week, bett elever i årskurs 4-6 i Arvika och Årjäng om hjälp att få in ungas syn och idéer på innovation och fördelar med att bo och arbeta i Västra Värmland.

Syftet med initiativet är:

  • Att få elever att reflektera och motivera över vad som är det bästa med att bo och arbeta just där de bor
  • Att få insikt om vikten av uppfinningar och innovationer
  • Att öva sitt kreativa tänkande genom att spåna fram önskvärda framtida innovationer kopplade till sin hembygd
  • Att få öva på muntliga presentation och användandet av digital teknik

Uppdraget som eleverna fick ta sig ann bestod av att spela in en film på max 2 minuter och, på ett så övertygande sätt som möjligt, svara på dessa frågor:
– Varför är det bra att bo och arbeta just här?
– Vilken framtida innovation skulle du vilja se kom ifrån just er hembygd?

Se elevernas bidrag här: