Tydligt samband mellan stillasittande och psykisk ohälsa.

Pep-rapporten från Generation PEP har nyligen släppts för fjärde året i rad och unikt för i år är att barn och unga nu även fått svara på frågor kring psykisk ohälsa. Det som framgår i rapporten är att psykisk ohälsa verkar vara vanligare för barn som rör på sig mindre, har mer stillasittande skärmtid, som i lägre utsträckning äter enligt kostråden och är barn och unga i familjer med lägre socioekonomisk status.

Ett sätt att lyfta rapporten i klassrummet är att arbeta med vårt Skarpa Uppdrag som vi har tillsammans med Generation PEP där eleverna får möjlighet att, genom att arbeta entreprenöriellt och innovativt, också ta initiativ, lösa problem och använda sin kreativitet till att arbeta fram egna idéer och lösningar på problemen som visas i rapporten.

Några av rapportens huvudpunkter:

  • Barn och ungdomar som rör på sig regelbundet upplever mindre psykisk ohälsa, medan barn och ungdomar som har längre tid stillasittande framför en skärm upplever mer psykisk ohälsa.
  • 2 av 10 barn och ungdomar når rekommendationen kring fysisk aktivitet. Redan från fyra års ålder syns en skillnad mellan könen där en större andel av flickorna inte når rekommendationen jämfört med pojkarna.
  • Barn och ungdomar äter i genomsnitt bara hälften av den rekommenderade mängden frukt och grönsaker per dag.
  • Bara fyra procent av barn och ungdomar både rör på sig enligt rekommendationen och äter enligt kostråden kopplat till frukt och grönsaker samt fisk.

Trots många rapporter har det i Sverige saknats bra underlag för att bedöma omfattningen av barn och ungas psykiska ohälsa. Här tillför årets Pep-rapport ny viktig data som den första breda mätningen av psykisk hälsa hos barn och ungdomar. Rapporten möjliggör även att studera eventuella samband till andra viktiga hälsofaktorer så som fysisk aktivitet, kost och stillasittande skärmtid.

– Resultaten i rapporten är något som samhället måste ta på allvar och kraftsamla kring. Vi kan inte låta en hel generations välmående försämras för att vi som vuxenvärld inte agerar i tid, säger Carolina Klüft verksamhetschef på Generation Pep.

Läs rapporten i sin helhet här!