Kreativa lösningar för framtidens tågstation i Norrköping

Framtidsfrön deltog i SSA rikskonferens den 6-7 april 2022.

Över 300 elever från åk 1-9 hjälpte Samhällsbyggnadskontoret att skapa framtidens tågstation i Norrköping. Några av lösningarna presenterades under SSA rikskonferens den 6-7 april, där också en vinnare korades.

Tävlingen, som är en del av Framtidsfröns Skarpa Uppdrag, var speciellt framtagen för konferensen och syftade till att engagera elever i hemkommunen och näringslivet. Under konferensen presenterade sex grupper från Klingsborgsskolan, Norrköpings Montessoriskola och Erlaskolan sina lösningar i form av välgjorda modeller, handgjorda arkitektoniska skisser och snygga presentationer.

Se några av de kreativa lösningarna här:

Vinnaren av tävlingen och priset på 5000 SEK att göra något roligt med klassen gick till årskurs 6 från Norrköpings Montessoriskola. Motiveringen från jury lyder:

“I hård konkurrens av alla kreativa tävlingsbidrag hade det vinnande förslaget ett extra tilltalande koncept – en station som på tydligt sätt upplevs som Norrköpings station. Den lokala anknytningen var tydligt läsbar inte bara som en övergripande idé utan även i detaljerna.

Förslaget visade också på många innovativa lösningar ur klimataspekter med bland annat välgrundade argument kring materialval.  Illustrationer och källhänvisningar gav förslaget en tydlig presentation.

Alla förslag visade upp inbjudande stationsmiljöer och i det här förslaget möts resenären av Norrköping redan i stationen.“

Utöver det delades det även ut ett hedersomnämnande till klass 8D från Klingborgsskolan för deras ”genomtänkta lösning för resandet med en välkomnande byggnad och ett innehåll som tar hänsyn till många olika behov.“

Workshop med interaktivt studiebesök

Under konferensen presenterade Framtidsfrön sin interaktiva workshop: “Interaktivt studiebesök i klassrummet” där anmälda deltagare fick prova på hur en vanlig dag på jobbet för en mekaniker eller miljöingenjör ser ut på ett stålföretag.

Denna introduktion Framtidsfröns vårt läromedel visar på en metod som syftar till att stärka elevers kunskap om arbetsmarknaden och samtidigt visa på att det de lär sig i skolan har de sedan nytta av i arbetslivet. Lustfyllt och lärorikt precis som det ska vara!