Kreativa lösningar till Skarpa Uppdrag under SSA Rikskonferens 2022!

Tack SSA Rikskonferens i Norrköping för i år och stort grattis till ert 20-års jubileum – Det har varit fantastiskt att träffa så många intresserade och intressanta människor samt att få visa prov på de spännande saker Framtidsfrön jobbar med!

Framtidsfröns huvuduppdrag under konferensen har varit tävlingen Skarpa Uppdrag, där Samhällsbyggnadskontoret i Norrköping tagit fram ett för konferensen specialanpassat uppdrag med lokal anknytning som över 300 elever från åk 1-9 har tagit sig an och jobbat med. Under konferensen presenterade sex grupper från Klingsborgsskolan, Norrköpings Montessoriskola och Erlaskolan sina lösningar i form av välgjorda modeller, handgjorda arkitektoniska skisser och snygga presentationer – Se videon nedan för att få en hint!

Med följande motivering presenterade vår jury vinnaren som får ett presentkort upp till ett värde av 5000 SEK att ta med sig till klassen för att gemensamt genomföra en kul aktivitet:

I hård konkurrens av alla kreativa tävlingsbidrag hade det vinnande förslaget ett extra tilltalande koncept – en station som på tydligt sätt upplevs som Norrköpings station. Den lokala anknytningen var tydligt läsbar inte bara som en övergripande idé utan även i detaljerna. 

Förslaget visade också på många innovativa lösningar ur klimataspekter med bland annat välgrundade argument kring materialval.  Illustrationer och källhänvisningar gav förslaget en tydlig presentation.

Alla förslag visade upp inbjudande stationsmiljöer och i det här förslaget möts resenären av Norrköping redan i stationen.

Vinnarna är: Bidrag nr 3, årskurs 6 från Norrköpings Montessoriskola!

Juryn presenterar också ett hedersomnämnande till bidrag nr 6 (Klingsborgsskolan klass 8D)

“Juryn motiverar sitt hedersomnämnande med att förslaget visar upp en spännande och genomtänkt lösning för resandet med en välkomnande byggnad och ett innehåll som tar hänsyn till många olika behov.

Under konferensen presenterade Framtidsfrön vår interaktiva workshop: “Interaktivt studiebesök i klassrummet” där vi också lät de anmälda deltagarna testa på hur en vanlig dag på jobbet för en mekaniker eller miljöingenjör ser ut på ett stålföretag? Varför är det så viktigt att mäta temperatur och ph-värde i sjön som ligger precis bredvid fabriken? Och vad är ens en smältare?

Denna introduktion i vårt läromedel visar på en metod som syftar till att stärka elevers kunskap om arbetsmarknaden och samtidigt visa på att det de lär sig i skolan har de sedan nytta av i arbetslivet. Lustfyllt och lärorikt precis som det ska vara!

Vi tackar återigen för en fantastisk konferens, för att vi fick delta och för alla fina möten under de här dagarna i Norrköping – TACK!