Vårt nya projekt är nu i full gång!

Socialt Entreprenörskap i Skolan är namnet på Framtidsfröns senaste projekt och först ut som medverkande är Carl-Johansskolan i Karlsborg kommun.

Framtidsfrön är projektägare och driver projektet Socialt Entreprenörskap i Skolan. Framtidsfrön skapar en utbildning för elever med lektioner och olika uppdrag som sedan mynnar ut i en aktivitet som genomförs i elevernas närsamhälle. Resultatet från projektet skall resultera i ett läromedel så att skolor i hela Sverige på ett enkelt sätt skall kunna arbeta med socialt entreprenörskap i skolan.

Syftet med projektet är att elever ska få kunskap att kunna påverka samhället genom socialt entreprenörskap. I projektet får eleverna undersöka närsamhället utifrån utvalda problemformuleringar och använda sina entreprenöriella förmågor för att skapa aktiviteter som bidrar till förbättringar i kommunen. Detta stärker elevernas självkänsla och framtidstro, tydliggör kopplingarna mellan skola och arbetsliv samt ökar samhörigheten med närsamhället.

Projektet riktar sig till grundskolans senare åldrar med fokus att öka samhörigheten mellan människor och samhället, samt att stärka elevers möjligheter till en bra start i livet. Tanken är att elever ska få kunskap att kunna påverka samhället genom socialt entreprenörskap.

I projektet samverkar Framtidsfrön med Coompanion Göteborg som är experter på socialt företagande. De har många kontakter inom området samt är medarrangör i nätverksdagen som eleverna är med på.