Sök sommarens roligaste jobb och blir expert på att arbeta entreprenöriellt!

Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Vi på Framtidsfrön arrangerar “Sommarskoj” i samverkan med Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstad kommun. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om “Ett bättre liv i Solstaden”. Kom och väx med oss!

Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstad kommun ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare.

Nu söker vi en handledare som kan leda, coacha och stötta feriearbetande ungdomar i deras arbetsuppgifter. Barn- och ungdomsförvaltningen tar varje sommar emot ett hundratal feriearbetande ungdomar i gymnasieåldern. Under pandemin skapades konceptet ”Sommarskoj” som möjliggjorde att ungdomarna fick ett feriearbete utan att ha närkontakt med barnen. Konceptet innebär att ungdomarna får delta i en introduktionsutbildning i entreprenörskap sedan bildar de team som skapar en utomhusaktivitet. Teamet åker sedan runt och genomför aktiviteten med barnen på kommunens förskolor och fritids.

I dagsläget är det tre projektanställda och vi söker ytterligare en handledare som leder arbetet med ungdomarna. Arbetet är uppdelat i tre perioder, med en ny grupp med ungdomar som deltar varje period. Under varje period håller handledarna i en introduktionsutbildning för eleverna i tre dagar. Sedan coachar och stöttar de ungdomarna i genomförandet av aktiviteter ute på olika enheter och ser till att ungdomarna och gruppen utvecklas i sin uppgift.

Behovet av att erbjuda sommarjobb är större än någonsin och ungdomarna behöver egen försörjning och sammanhang under sommaren. Här har vi en viktig uppgift att bidra och nu söker vi en engagerad och strukturerad handledare för arbetet med Sommarskoj.