Elever planerar och designar flygledatorn åt Flygvapenmuseum!

Leklanda är Flygvapenmuseums nya lekplats som nu står klar med trampflygplan, landningsbana och verkstad – Vad behövs mer för att få lekplatsen att flyga?

Flygvapenmuseum är samarbetspartner i Framtidfröns läromedel Skarpa Uppdrag där elever får genom entreprenörskap i skolan arbeta entreprenöriellt och innovativt, ta initiativ, lösa problem och använda sin kreativitet till att arbeta fram egna idéer och lösningar på verkliga problem från riktiga uppdragsgivare.

Flygvapenmuseum ligger i Linköping och i dess utställningar kan du uppleva en unik samling militärflygplan och andra föremål med kopplingar till flygets hundraåriga historia.

Du kan kliva rakt in i tidstypiska svenska rum från andra halvan av 1900-talet i den stora utställningen om kalla kriget. En tid när hela världen bävade inför ett krig som aldrig bröt ut. Museet visar även tillfälliga utställningar som byts ut regelbundet. Förutom utställningarna finns också en omfattande skol- och barnverksamhet med aktiviteter i Flyglabbet, sagostunder och visningar med olika inriktningar.

Till årets tävling i Skarpa Uppdrag behöver Flygvapenmuseum nu hjälp av elever runt om i hela Sverige i två uppdrag – Det ena är att designa ett nytt flygledatorn till den nya lekplatsen Leklanda och den andra är att planera 80års firandet av det världsunika flygplanet SAAB B18! Hur firar man ett flygplan som fyller 80 år?