Input och idéer till morgondagens kontor kommer från Sveriges elever!

Foto: Joakim Kröger

NCC är ett bygg- och fastighetsutvecklingsföretag som bland annat arbetar med att utveckla och bygga hus och andra slags byggnader – nu deltar dom i Framtidsfröns tävling Skarpa Uppdrag för att få hjälp av elever runt om i Sverige!

NCC bygger bland annat moderna kontor för att människor ska få en bra arbetsmiljö och ska kunna trivas på sin arbetsplats. De arbetar också mycket med miljöfrågor för att hjälpa till att minska klimatpåverkan.

Nu behöver de hjälp från elever runt om i Sverige och de får det genom sitt deltagande i Skarpa Uppdrag – Ett läromedel som skapar möjligheter att lösa riktiga uppdrag från företag och organisationer runt om i Sverige.

”Vi engagerar oss i Framtidsfrön för att få input och idéer till morgondagens kontor och vi vill ha hjälp från elever runt om i Sverige för att få insikt i vad ni anser vara ett bra kontor då ni är framtidens talanger och kommer att arbeta i de kontor som kommer att byggas framöver. De bidrag som inkommer bidrar till inspiration och diskussion för våra framtida projekt och tidigare uppdrag har inspirerat till diskussion om exempelvis aktiva ytor med möjlighet för rörelse och cykelmöjligheter.” – Dennis Hedebrand, NCC

Elever över hela Sverige får nu möjligheten att ta fram framtidens hållbara kontorsmiljöer och dess olika ytor.

Eleverna får genom att använda sig av Skarpa Uppdrag möjlighet att, genom att arbeta entreprenöriellt och innovativt, också ta initiativ, lösa problem och använda sin kreativitet till att arbeta fram egna idéer och lösningar på verkliga problem

Den 1:a September startade vi tävlingen i Skarpa Uppdrag där jurygrupper från de deltagande företagen går igenom elevernas förslag och tar fram ett vinnande bidrag i varje uppdrag – fina priser utlovas såklart till vinnaren!