Världens största workshop!

Framtidsfrön är en av aktörerna från YESBOX i Göteborg som deltar i Världens största workshop och Innovationsveckan den 4-8 Oktober. Framtidsfrön medverkar för att möjliggöra de ungas idéer och visa att det går att göra skillnad på riktigt. När du som människa känner att du kan påverka ditt liv så händer något. Känslan av frihet,…

Läs mer

Hur ska framtidens journalistik förmedlas?

I dagens digitala samhälle finns det många olika nyhetskällor och nyheter sprids även via sociala medier. Det är inte alltid så lätt att veta vad som faktiskt är sant och vem som är den egentliga avsändaren. I Framtidsfröns läromedel Skarpa Uppdrag får elever över hela Sverige lösa problem, samarbete och vara kreativa! Uppdragen är verkliga…

Läs mer

Hälften av dagens barn och ungdomar får i sig för mycket socker enligt Livsmedelsverket!

Företaget LevaSockerfri arbetar med att hjälpa grupper och individer jobba aktivt för att hantera och förebygga de konsekvenser många får av vår moderna livsstil. I Framtidsfröns läromedel Skarpa Uppdrag ges Sveriges elever möjligheten att arbeta med riktiga uppdrag från riktiga företag och organisationer – Leva Sockerfri är nästa företag att presentera för 2021 års tävling…

Läs mer

Elever planerar och designar flygledatorn åt Flygvapenmuseum!

Leklanda är Flygvapenmuseums nya lekplats som nu står klar med trampflygplan, landningsbana och verkstad – Vad behövs mer för att få lekplatsen att flyga? Flygvapenmuseum är samarbetspartner i Framtidfröns läromedel Skarpa Uppdrag där elever får genom entreprenörskap i skolan arbeta entreprenöriellt och innovativt, ta initiativ, lösa problem och använda sin kreativitet till att arbeta fram…

Läs mer

Input och idéer till morgondagens kontor kommer från Sveriges elever!

NCC är ett bygg- och fastighetsutvecklingsföretag som bland annat arbetar med att utveckla och bygga hus och andra slags byggnader – nu deltar dom i Framtidsfröns tävling Skarpa Uppdrag för att få hjälp av elever runt om i Sverige! NCC bygger bland annat moderna kontor för att människor ska få en bra arbetsmiljö och ska…

Läs mer

Elever hjälper till att ta fram spel för miljardpublik!

Det finns snart 3 miljarder gamers/spelare över hela världen – en gigantisk målgrupp som Embracer Group idag jobbar mot och som de behöver elevernas hjälp att nå! För att möta denna målgrupp behövs rekrytering redan nu, men också i framtiden och det behöver Embracer Group säkra upp, tillsammans med elever runt om i Sverige! Med…

Läs mer

Majblomman vill låta barn påverka och tänka till om samhället!

Låt dina elever vara med och hjälpa barn och familjer som lever i ekonomisk utsatthet genom att tillsammans lösa just deras uppdrag i vårt läromedel Skarpa Uppdrag! Den första september lanserade vi på Framtidsfrön årets tävling i ett av våra mest populära läromedel, Skarpa Uppdrag! Här får eleverna möjlighet att lösa riktiga uppdrag från flera…

Läs mer